Symbol: modré psaníčko

Délka: 20km

Nábřeží Nýrsko (autobusové nádraží) - Pajrek - vrch Hraničář - Uhliště - Chudenín - Hadrava - Bystřice nad Úhlavou - Nýrsko

Začínáme u autobusového nádraží v Nýrsku. Odbočujeme směrem vlevo společně se zelenou turistickou značkou. Projdeme malým parkem ke křižovatce turistických cest. Dále pokračujeme společně po modré turistické značce k můstku. Zde odbočíme vpravo podél řeky Úhlavy. Po 1 km odbočíme vpravo přes lávku a mezi zahrádkami pokračujeme přes lávku říčního náhonu směrem k Bystřické kapli.

Poutní kaple Nejsvětější Trojice nad Bystřicí byla postavena Divišem Albrechtem Kocem a svěcena r. 1669. Je pozoruhodná půdorysem, který tvoří pravidelný šestiúhelník. Střechu zakončuje věžička se zvonem. Nabízí překrásný výhled do širokého okolí na hraniční hory Domažlicka a Klatovska. Kaple má připomínat slavné vítězství nad německými křižáky na močálovitých lukách mezi Nýrskem a Hodousicemi za panování Jiřího z Poděbrad dne 15. října 1468. Klatovští a Domažličtí pod vedením Racka Janovského z Janovic a na Pajrece svedli se silnějším křižáckým vojskem tuhý boj, v němž nepřítele porazili. Mnoho jich padlo v boji, mnoho se jich dostalo do zajetí a vítězům se podařilo získat bohatou kořist. Korouhev pana Nothafta zůstala po mnohá léta na památku v klatovském kostele a jeden ze vzácných zajatců, pan Hyncík Pluh, se musel vykoupit tisícem velkých měr soli.

Od kaple sestoupíme kolem bystřického zámku, který se nachází ve špatném stavu. Od něj 200 m napravo se nalézají dva rybníky. Vrátíme se zpět kolem stavení s půvabnými barokními štíty a pokračujeme přes lávku řeky Úhlavy polní cestou k Hadrově. Zde na okraji lesa je pěkný výhled na Nýrsko a okolí. V Hadrově stojí 315 let stará lípa, která vyrůstá z dřevěné budky. Po asfaltové cestě pokračujeme do Chudenína. Ve vsi se nachází kaple zasvěcená Panně Marii a 300 let stará lípa.

Dále jdeme společně se žlutou turistickou značkou do Uhliště. Ve vsi odbočíme vlevo a dostáváme se na hlavní silnici. Míjíme benzínovou pumpu a restauraci „U smrku“, kde je výborná kuchyně. Vydáme se směrem na Skelnou Huť. Ve vrcholu stoupání odbočujeme vpravo na polní cestu. Po 400 metrech odbočujeme vlevo k samotám nad Skelnou Hutí a pokračujeme směrem k Hraničáři. Zde cesta přechází v pěšinu a naskytne se zajímavý výhled na Klatovskou kotlinu. Jdeme kolem horské usedlosti Suchý Kámen a dále lesem. Pak odbočujeme vlevo nahoru na vrchol Hraničáře. Odtud je pěkný pohled na Český les, Čechov, Kdyňsko. Dále vystoupíme lesní cestou na Hraničář (833 m). Zde je možné posezení a zápis do vrcholové knihy, případně vrcholové razítko. Po krátkém úseku zpět pokračujeme ke zřícenině hradu Pajrek. Cestou můžeme zastavit u mohutného chráněného smrku. Odtud jdeme společně modrou turistickou značkou kolem bývalého rekreačního střediska Suchý Kámen na zříceninu hradu Pajrek.

Pokračujeme sestupem k bývalé ptačí rezervaci. Tady za pozornost stojí jedno z největších mravenišť v naší oblasti. Okruh nás zpět vede kolem Lesního divadla k autobusovému nádraží v Nýrsku. Okruh je možné v případě potřeby zkrátit.


Text : Informační centrum města Nýrsko, www.sumava.net/icnyrsko

Reklama – Google

Reklama

Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Grafické a sítotiskové studio
Komplexní reklamní služby (*I)
Apartmány v nově postavené šumavské chalupě, nádherné prostředí, vhdoné pro rodiny, možnost svezení na koních.

Reklama – Google