Ke kříži na vrcholu Vintířovy skály, která tvoří špičku hory Březník (1006 m n.m.), vystoupáme po do skály vytesaných žulových schodech. Vyhlídka dříve nabízela nádherný výhled do údolí Otavy, na pohraniční hřebeny Šumavy i Brdy. Kvůli vzrostlým stromům je rozhled minimální, přesto jde o místo, kde je možné téměř v korunách stromů v klidu relaxovat.

Pod skalou se roku 1040 v poustevně ve skalní jeskyni usadil mnich Vintíř (Günther), člen mocného durynského rodu hrabat ze Schwarzburgu, příbuzný německého císaře Jindřicha II. I přesto se díky svému vlivu a znalosti slovanských jazyků se Vintíř zasloužil o smír mezi českým knížetem Břetislavem a císařem Jindřichem III. Po jeho smrti v říjnu 1045 dal kníže Břetislav svolení k uložení jeho ostatků v Břevnovském klášteře.

Pod skalou byla vybudována dřevěná poutní kaple, která byla v 19. století nahrazena kaplí zděnou. Ještě ve 30. letech 20. století se k Vintířově skále konaly poutě českých a německých starousedlíků.

Kaple i jeskyně, kde žil poustevník Vintíř, byly v 50. letech 20. století odstřeleny armádou, území se stalo součástí vojenského újezdu Dobrá Voda.

V roce 1992 byla za přispění členů spolku sv. Vintíře z bavorského Rinchnachu a města Hartmanice kaple opětovně postavena v původní podobě a 11. října 1992 byla vysvěcena. Obnoveny byly tesané schody na vrchol skály i vrcholový kříž.

Vedle kaple je umístěna kamenná deska, pod kterou leží urna s popelem Josefa Karla Haška, majitele řady nemovitostí na Hartmanicku. Dr. Hašek byl pražský bankéř, pocházející z rodiny spolumajitele pražského nakladatelství Melantrich, po emigraci v roce 1948 působil v USA i jako viceprezident International Bank of Washington a člen krajanských sdružení. Dcera Eliška Coolidge Hašková pracovala v Bílém domě.

Jak se sem dostat:

Z Hartmanic po Vintířově stezce (modrá a zelená značka) – cca 4,5 km. Cesta vede přes Dobrou Vodu a zaniklou osadu Pustina s troskami hájenky, kterou obýval legendární MUDr. Zdeněk Kostrouch, doktor na koni.

Z Dobré Vody je trasa dlouhá cca 1,7 km, podobně z parkoviště u Chaty Rovina.

Březník je jedním z cílů v rámci Hartmanického výletního okruhu.

Zajímavý výlet je možné naplánovat i z Prášil (přes zavřený/nezavřený most v Stodůlkách či přes Vysoké Lávky) nebo z Rejštějna.


Mapa
(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Reklama – Google

Reklama

Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Člen Teplárenského sdružení ČR. Výroba a dodávka tepelné a elektrické energie.
Komfortní apartmány uprostřed přírody, kde prostě vypnete.800 m od centra Kvildy. (*I)

Reklama – Google