HISTORIE | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

HISTORIE
Cesta: Titulní stránka > Historie

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Historie

Velký Bor vznikl ve 13. století, na návrší kdysi stával hrad. Byl to patrně královský hrad nižší kategorie. V podhradí bylo městečko s kostelem a duchovní správou podřízenou prácheňskému děkanátu.

První písemná zmínka o Velkém Boru je z roku 1283, kdy jej král Václav II. propůjčil Dětřichu Spatzmanovi, později jej roku 1304 vyměnil s Půtou z Potštejna (u Žinkov) za polovinu hradu Litic u Plzně. Oldřich a Vilém, Půtovi synové vlastnili Velký Bor v roce 1334. V roce 1336 odevzdávají hrad i městečko pražskému Zderazskému klášteru.

V roce 1420 byl hrad dobyt a pobořen husity. V témže roce zastavil král Zikmund Velký Bor Janovi a Vilémovi z Riesenberka jako náhradu za škody, které jim způsobil Žižka dobytím hradu Rabí. Za časů Jiřího z Poděbrad (1460-1470) vlastnil Velký Bor Břeněk z Rabí, posléze syn Jan a matka Anna se sestrou Eliškou. V roce 1519 byl Velký Bor připojen k panství Horažďovickému.

Z dalšího období chybějí zprávy, obnoveny až po ukončení třicetileté války a pozvolném zotavení z bídy a úpadku. V roce 1765 nechala na základech zbořeného hradu kněžna Marie z Löwensteinu, majitelka horažďovického panství, postavit budovu špitálu s kaplí pro vysloužilé panské úředníky. V roce 1869 tuto budovu kupuje obec a zřizuje v ní školu, která byla pro nedostatek dětí uzavřena v roce 2001.

Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele, který byl vybudován ve 13. století ve slohu gotickém a navazoval na nedaleké panské sídlo. Jedinou, vcelku dochovanou částí původního stavu je sakristie sklenutá křížovou klenbou. Jsou zde torzovitě dochovány původní nástěnné malby, na západní straně postavy sv. Jakuba, sv. Margarety, sv. Kateřiny, P. Marie, na východní straně motiv Ukřižování, na jižní straně postavy čtyř evangelistů. Až v období pozdní gotiky po husitských válkách (zřejmě po r. 1450) byla ke kostelu přistavěna hranolová věž. V této věži se nachází 5 zvonů, mimo jiné velice vzácný, více než 500 let starý zvon Jan o průměru 87 cm, výšky 63 cm a hmotnosti 340 kg.

Nedaleko kostela stojí kaplička Panny Marie a Kampelička postavena v roce 1929. Severně od obce se nachází kaplička sv. Anny.

Na návsi stojí památník s bustou T.G.Masaryka, věnovaný padlým velkoborským občanům za I. sv. války, žulový kříž z roku 1914 na paměť rodáků zesnulých v cizině a pamětní deska Silvestru Krnkovi, vynálezci pušky zadovky. Na bojiště I. sv. války bylo z obce povoláno celkem 128 vojáků, 30 se jich nevrátilo.

11.srpna 1925 zasáhla obec a okolí ničivá povodeň, voda strhla hráze všech rybníků kromě Podkosteláku a všechny silniční mosty byly zničeny. K jejich obnovení byla povolána armáda. 20. listopadu 1925 se v obci začalo svítit elektřinou.

Během II. sv. války zahynuli v koncentračních táboreh dva místní učitelé, Václav Laně a Miloš Pastejřík.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ