V chodbě jezuitské koleje v Klatovech byla zahájena výstava, která pojednává o osudech české šlechty v době okupace.

Na několika výstavních panelech je zdokumentován statečný postoj příslušníků předních českých šlechtických rodů (např.Schwarzenbergů, Kinských, Czerninů, Kolowratů, Dobrzenských, Parishů, Sternbergů, Strachwitzů Lobkowiczů a Dohalských), kteří svými podpisy stvrdili deklaraci, ve které se jednoznačně přihlásili ke svému češství a podpořili postoj prezidenta Edvarda Beneše k obraně vlasti.

Tím ovšem na sebe upoutali pozornost nacistů, kteří se je marně snažili donutit přijmout říšské občanství. Mnohým z nich byl zabaven majetek nebo dosazena nacistická nucená správa. Někteří, jako např. hrabě Bořek Dohalský, zahynuli v koncentračních táborech.

Výstavu zahájili svými projevy místostarostové Klatov Ing. Václav Chroust a Ing. Martin Kříž. Výklad provedl autor a zároveň kurátor výstavy, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Mgr. Zdeněk Hazdra Ph.D. Jeho výklad doplnil dokumentární film, ve kterém hovořil potomci šlechtických rodů, kteří vzpomněli osudy svých statečných předků.

Přijďte se podívat.
Text a foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ

Reklama – Google