Frymburk 2.7. 2024: Ve Frymburku nebude od léta jedna busta zapomenutého českého génia Járy Cimrmana, ale rovnou tři. Rozhodli tak herci Divadla Járy Cimrmana, kteří jsou v těchto dnech na turné po jižních Čechách. Před představením ve Volyni je navštívili zástupci Turistického spolku Lipenska a také vyučující a studenti z Jihočeské univerzity, kteří jsou autory třech podobizen zapomenutého českého génia. Společně se dohodli se, že by byla škoda, kdyby ze třech originálních děl měli vybrat pouze jednu.

„Bylo to příjemné, veselé a milé setkání. Hercům se nápad moc líbil a shodli se na tom, že své místo ve Frymburku si zaslouží všechny busty,“ uvádí Pavel Pechoušek z Turistického spolku Lipenska. Ideu s bustou již předtím schválil spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák.

O tom, že si Jára Cimrman léčil ve starobinci ve Frymburku vzácnou chřipku, vypráví hra Lijavec z pera Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Proto si ho v městysu na levém břehu Lipna chtějí znovu připomenout.

Starosta Oto Řezáč, který se Zdeňkem Svěrákem již v roce 2000 odhalil plovoucí pamětní desku věnovanou českému velikánovi, tento nápad ocenil a po konzultaci se zastupiteli městyse společně stanovili další lokaci.

Jedna busta, ta která představuje Cimrmanovu „pumpu v zimě“ bude stát na břehu Lipna a další dvě poputují do zdejšího muzea,“ uvádí starosta Řezáč. V muzeu je budou obdivovat návštěvníci městyse, jenž nedávno získal republikově unikátní status přírodních léčebných lázní.

Studenti pod vedením Zuzany Duchkové a Josefa Lorence, kteří se na návrzích podílí navštěvují výběrový kurz, kdy jsou předměty zaměřené na haptické modely pro osoby s tělesným postižením.

Proto bude dílo umístěné na břehu navíc opatřené tabulkou s Braillovým písmem, a bude tak přístupné i zrakově handicapovaným.

Nejedná se o první haptický model, který bude na Lipensku. Ve vyšebrodském klášteře je k vidění model zdejší madony, od léta zde bude i Závišův kříž. Vytvořil je bývalý student Jihočeské univerzity Jaroslav Svoboda, který je i autorem jedné z Cimrmanových bust.

Pavel Pechoušek
TURISTICKÝ SPOLEK LIPENSKA 

Reklama – Google