Milovníci a ctitelé staré Šumavy už tradičně berou o Vánocích do rukou knihy spisovatele Karla Klostermanna (1948 - 1923), mistra popisu přírodních a krajinných krás, detailního znalce nelehkého života šumavských horalů. Důvodem k vánoční četbě Klostermanna může být skutečnost, že některé z jeho povídek se odehrávají přímo v době vánočních a novoročních svátků, jako Vánoce pod sněhem, Na cestě k domovu, Odyssea soudního sluhy, Kaplanův Štědrý večer, Sláviččiny jesličky, Silvestr s Aničkou, Novoroční noc, Co Nový rok nadělil dědečkovi, Vánice a další. Můžeme je přiřadit k pokladu vánoční literární tvorby, svého času velmi oblíbených vánočních povídek, které i dnes mají své tvůrce a čtenáře.

Povídka Kaplanův Štědrý večer patří k tomu nejlepšímu, co Klostermann napsal. Odehrává se v Rejštejně a okolí a spisovatel v ní zaznamenal nejspíš osobní zážitek svého bratra Jakuba, který zde byl farářem. Klostermann vystavěl toto dílko na principu cesty. Mladý kaplan putuje o Štědrém večeru za sněhové vánice z Kašperských Hor a pak z Rejštejna do odlehlé samoty, aby zde svátostmi zaopatřil starou, údajně již umírající ženu.

Princip cesty se vyskytuje i v dalších Klostermannových prózách, například v povídce Vánice. Cestou z odlehlého místa, kde přes týden pracoval, se jeden dřevorubec maličko opozdí, ztratí svoji partu a ve vánici pak zabloudí. Od smrti ho zachrání jen chatrč v lese a hlavně nezměrná houževnatost. Když se pak na pokraji vyčerpání přece jenom dostane domů, přivítá ho žena výčitkou, kde se cáral a že mohl přinést víc peněz. On se nebrání, jen si vyžádá drobet polívky, klesne na lavici a usne.

V Odysseji soudního sluhy je motiv cesty zašifrován přímo v titulu novely, kde spisovatel líčí strastiplné předvánoční putování kašperskohorského soudního sluhy Mastílka s obsílkou pro jistého Josefa Voldřicha ze Stach.

Povídka Na cestě k domovu je osobní vzpomínkou spisovatele na rok 1863, na pouť ze školy v Písku, pěšky od nádraží ve Strakonicích domů k rodičům na Vánoce do Kašperských Hor. Patnáctiletý student Klostermann v zasněženém podhůří Šumavy v noci zabloudil a domů se unavený, ale šťastný dostal teprve na Štědrý den ráno.

Povídka Vánoce pod sněhem je líčením situace, která se přihodila spisovatelovu otci, tenkrát začínajícímu lékaři Josefu Klostermannovi. U štědrovečerního stolu u sklářské rodiny Abelů byl naléhavě vyzván, aby pomohl těžce zraněnému ve Vysokých Lávkách. Spousty sněhu v krátké chvíli zasypaly nuzné obydlí, a tak mladý lékař musel pod sněhovým příkrovem strávit několik dní s obyvateli samoty i mrtvým hospodářem, kterého přišel marně zachránit. Karel Klostermann připomíná, že povídku Vánoce pod sněhem napsal "na památku zemřelých a na slávu posud žijícím, kteří v bídě pomáhali, v neštěstí těšili. Aby čtenáři, kteří ve štěstí, klidu a blahobytu slaví narození Páně v kruhu svých milých, vzpomněli těch, jež osud i příroda vydědily...".

Zdroj : PhDr. Vladimír Horpeniak, historik Muzea Šumavy v Kašperských Horách Zpracováno z materiálů se souhlasem autora.

 

Reklama – Google

Reklama

Chata Modrava
Chata Modrava
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Člen Teplárenského sdružení ČR. Výroba a dodávka tepelné a elektrické energie.
Zámecký penzion ***, rodinné apartmány s terasou, koupání, zámecký park, dětské hřiště, kuželník, obří šachy a dáma, Segway... (*I)

Reklama – Google