Tvrz byla postavena ve druhé polovině patnáctého století jako centrum malého panství. Později byla renesančně a barokně upravena, ale většina slohových prvků zanikla při úpravách v devatenáctém století. Budova tvrze je od roku 1964 chráněna jako kulturní památka. Dochovanou tvrz tvoří jednopatrová budova s půdorysem ve tvaru písmena L.

Většina ozdobných barokních prvků na fásádách zanikla koncem devatenáctého století. Fasády tak jsou členěné pouze kordonovou a korunní římsou a obdélnými okny v šambránách. V interiéru se dochovaly dva sály s hřebínkovými klenbami, štukovými dekoracemi a hrotitými lunetami.

Stavebníkem tvrze byl Jan Mutrplos z Tedražic poté, co ve druhé polovině patnáctého století koupil Tedražice od velhartického panství. První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1491, kdy ji prodal Janovi a Petrovi Markoltům. Časem se jediným majitelem statku stal Jan, který zemřel před rokem 1505.[2] Hořejší část Tedražic v roce 1535 patřila Petrovu synovi Divišovi.

Jinou část vesnice vlastnila Anna z Tedražic, která ji odkázala Divišovu bratrovi Brykcímu. Divišovým synům Adamovi, Jiřímu, Petrovi, Jakubovi a Klimentovi po otcově smrti připadly jen malé díly panství, protože část zdědily také jejich tři sestry. Jan z Dlouhé Vsi a na Zavlekově roku 1553 koupil Petrův podíl a roku 1557 panství spojil do jednoho celku. O třináct let později je prodal Petru Novohradskému z Kolovrat. Kolovratům statek patřil jen do roku 1571, kdy jej koupil Volfgang Gothard Perglár z Perglasu. Starou tvrz nechal přestavět v pozdně renesančním slohu. V severní části tehdy přistavěl nový průjezd a šestibokou věž s kaplí. V roce 1601 Tedražice prodal (nebo je zdědila) jeho dcera Mandaléna Perglárová z Janovic.

Na počátku třicetileté války tvrz obsadily císařské oddíly Baltasara Marradase, ale Mandaléna Perglárová u soudu roku 1623 prokázala svou neúčast na stavovském povstání v letech 1618–1620, a majetek jí byl vrácen. Tvrz poté zdědila její dcera Mandaléna Gryselda Perglárová, která se provdala za Jana Jindřicha Janovského z Janovic. Krátce před svou smrtí odkázala Tedražice svým dětem, které se o ně rozdělily v roce 1655. Jiří Gothart a Oldřich Vilém Janovští z Janovic obdrželi polovinu a druhou dostala dcera Eva. Jí patřilo v tvrzi několik světnic a sklepů s částí dvora.

Její podíl po krátké době koupila Alena Eliška Varlýchová z Modliškovic. I po její smrti v roce 1670 zůstalo tedražické panství rozdělené na díly. Alenin díl zdědili její synové, z nichž jej od roku 1678 vlastnil pouze Ctibor, který o tři roky později zemřel. Podíl mělo zdědit pět synů, ale vzhledem k vysokým dluhům jej vdova Sibylla Bubnová z Čachrova prodala Isabelle Emilii Švihovské, rozené ze Salmu a z Neuburka nad Inem. Druhá část Tedražic nejprve patřila Oldřichu Vilémovi Janovskému, po němž ji převzal bratr Jiří Gothard Janovský. Jeho polovinu Tedražic v roce 1663 koupil Volf Adam Perglár z Perglasu.

Volf Adam Perglár musel kvůli dluhům Tedražice už v roce 1668 prodat. Za 3351 kop grošů je koupil Petr Jiří ze Vchynic, který je brzy poté postoupil Janu Karlovi Ježovskému z Lub. Ten potom vyměnil s Isabellou Emilií Švihovskou svou část Tedražic za Stěchovice. Poslední část panství (dva dvory a půl mlýna) získala Isabella Emilie v roce 1690 od Jana Kryštofa Koce z Dobrše.

Statek zdědil syn František Antonín Švihovský z Rýzmberka, ale zemřel na cestě do zahraničí, a majetek tak připadl jeho otci Jaroslavovi Švihovskému z Rýzmberka. Tedražice od té doby tvořily součást nalžovského panství. Na počátku osmnáctého století nechal Florián Jaroslav Švihovský tvrz barokně upravit zejména v interiérech. Podoba tvrze se ještě jednou změnila ve druhé polovině devatenáctého století, kdy byla zbořena severní část s věží.


 


 

 

Reklama – Google

Reklama

Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Oslovte zákazníky na perspektivním médiu současnosti.
Rodinný penzion přímo na rozcestí cyklotras, pěších stezek a lyžařských stop, nedaleko lyžařského areálu Zadov. (*I)

Reklama – Google