Stavební zajímavosti:
Bývalé gotické měšťanské domy

Voprchovský dům čp. 40
- jedna z nejvzácnějších stavebních památek ve městě
- pozdně gotický (základy pocházejí ze 14. st.)
- přední část stavby zdobí vysoká renesanční atika z r. 1600
- v přízemí se dochoval pozdně gotický vstupní portál, v patře zbytky renesačních fresek
- nyní sídlo Muzea Šumavy
Rozacínovský dům čp. 48
- pozdně gotický, renesančně přestavěn
- průčelí bývalé lékárny zdobí figurální renesanční sgrafita a sloupy členěný renesanční štít z r. 1600
Krocínovský dům čp. 49
- pozdně gotický, v 18 st. barokně upraven
- průčelí je zakončeno raně barokní balustrádovou atikou
- budova velmi známého Hotelu Fialka
Dům č. 50
- gotický, renesančně přestavěn
- fasádu zdobí psaníčková sgrafita
Dům č. 51
- zachoval se zadní trakt, klenby a renesanční mázhaus s lunetovou klenbou
- celkový vzhled domu je klasicistní

Sokolovna

- dostavena r. 1914, za 1. republiky byla chloubou města
- po rozsáhlé rekonstrukci opět otevřena r. 1994
- centrum společenského života ve městě (sál, loutkové divadlo, atd.)  

Gymnázium

- novorenesanční reálka z let 1909–11
- ve své době jedna z nejkrásnějších a největších škol v celé monarchii
- z původní kaple je nyní koncertní Smetanův sál

Spořitelna

- postavena v letech 1929-30
- vedle vchodu keramický reliéf od prof. Matějů zobrazující Sušicko v minulosti, krajinný půvab okolí a tradiční průmysl z r. 1936

Sakrální památky

Arciděkanský kostel sv. Václava

- největší církevní památka ve městě
- původně gotická trojlodní bazilika
- postaven v pol. 14. st., barokně přestavěn po požáru města 1707, v letech 1884-85 regotizován
- sochy na oltáři pocházejí z r. 1659, náhrobní kamenné desky v kostelní dlažbě z doby po r. 1560 a oltářní obraz patrona České země sv. Václava z r. 1861

Hřbitovní kostel Panny Marie

- gotický, založen r. 1352
- současná podoba pochází z doby po požáru r. 1591
- nejcennější částí je gotická Kabátovská kaple z 15. st. s hvězdovou klenbou a řezaným oltářem z doby kolem r. 1700

Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter

- ranně barokní, vysvěcen r. 1655
- r. 1649 dostal obraz Bolestné Panny Marie, považovaný za zázračný
- součástí je kaple sv. Kalvárie z 18. st.
- kostel i klášter zachovávají řádem předepsanou formu i jednoduchost a jsou bez architektonické výzdoby
- sluneční hodiny na jižní zdi kostela jsou z r. 1731

Kaple sv. Rocha

- vystavěna po morové epidemii v letech 1678–81
- stojí na Hořejším předměstí na bývalém morovém hřbitově

Empírová kašna

- současná podoba je z r. 1783, vodotrysk byl pořízen r. 1914
- po kompletní rekonstrukci je opět funkční  


Ostatní zajímavosti:

Starý židovský hřbitov

- jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách
- zřízen pod městským opevněním r. 1626 a rozšiřován v letech 1661, 1739, 1772 a 1810
- nejstarší náhrobek pochází z r. 1708
- pohřbívalo se zde do r. 1873
- možno vidět původní kamenné pomníky
- nachází se mezi ulicí Příkopy a zbytky hradeb
- velmi cenný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu

Nový židovský hřbitov

- založen pravděpodobně r. 1876, poslední pohřeb r. 1946
- nachází se v ulici Křičkova

Boží muka

- chráněná kulturní památka z r. 1784, jedinečný příklad božích muk ve městě
- do r. 1802 zde stínali zločince a pohřbívali sebevrahy
- stojí na křižovatce ulic T. G. Masaryka a Pravdova

Zbytky městských hradeb

- v areálu Muzea Šumavy a v ulici Příkopy

Bývalá Zemská pstruhová líheň

- zřízena r. 1871, od r. 1588 dodávala císaři Rudolfu II. pstruhy a lipany
- nachází se naproti klášteru

Pamětní deska Vojtěcha Scheinosta

- umístěna na domě čp. 6 na náměstí
- upomíná na zakladatele sušického sirkařství

Kámen neštěstí

- umístěn v dlažbě vedle empírové kašny
- vztahují se k němu různé pověsti

Lípa svobody

- zasazena Tělocvičnou jednotou Sokol 13. dubna 1919

Reklama – Google

Reklama

Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Šumavské, ručně broušené sklo z Lenory. Skleničky, dárky ze skla, svatební číše, maturitní skleničky,…
Lovecký pokoj s kapacitou 4 osob. Byt apartmánového typu s kapacitou až 10 osob. Klidná část městečka. Děti vítány. (*I)

Reklama – Google