V pondělí 26.8.2013 bylo v IS Svinná Lada uzavřeno společné memorandum o spolupráci Správy NP Šumava a Národní rady osob se zdravotním postižením. Již delší dobu současnou Správou NP postupně realizované zpřístupňování Šumavy osobám se zdravotním handicapem tak dostává oficiální podobu.

Memorandum za velkého zájmu médií společně svými podpisy stvrdili předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása a ředitel Správy CHKO a NP Šumava Jiří Mánek

Jiří Mánek zdůraznil hlavní krédo tohoto aktu: „Šumava pro všechny“. Zrekapituloval doposud zrealizovaná opatření pro odstranění bariér pro zdravotně postižené, v nichž chce pokračovat a dále je rozšiřovat. Má to význam i pro zvyšování návštěvnosti neboť k několika stotisícím zdravotně handicapovaných v ČR se musí připočítat i ti, kteří je doprovázejí.

Václav Krása připomněl, že se na handicapované musí pohlížet jako na ostatní, protože mají stejné potřeby a chtějí také stejně žít. Pokud cestují za rekreací, jsou pro ně nejdůležitější vyčerpávající informace o zvolené lokalitě z hlediska bezbariérovosti a bezproblémovosti. Z tohoto hlediska ocenil přístup a vstřícnost současného vedení a Správy NP a CHKO Šumava.

Místo podpisu nebylo zvoleno náhodně – IS středisko Svinná Lada se nachází u Chalupské slati, do níž je už delší dobu vybudován bezbariérový přístup. A tak se tam mohl vydat i pan Krása, sám zdravotně handicapovaný, a shlédnout ji na vlastní oči.
    

Tak se nakonec plánovaná tisková konference odehrála přímo na vyhlídkové plošině do slati.Přátelské potřesení rukou bylo zároveň odhodláním a slibem na trvalou vzájemnou spolupráci.

Více fotografií ve fotogalerii ….

Text a foto: František Janout, ŠumavaNet.CZ

Reklama – Google