Těsně před desátou hodinou dne 21. srpna 1968 projely první hlídky jednotek Varšavské smlouvy městem Klatovy.
Od 10.45 hod. začalo masové obsazování našeho okresu. K obsazení našeho území a okresu zaujaly rozhodná stanoviska stranické a státní orgány společně s drtivou většinou občanů.

Do redakce Nového Klatovska se během dopoledne scházejí desítky rezolucí, prohlášení a stanovisek, které plně podporují předsednictvo ÚV KSČ a prezidenta republiky L. Svobodu a vyjadřují odpor k násilnému obsazení našeho území.

Následující fotografie ilustrují situaci krátce po vstupu vojsk do Klatov.

Pro ŠumavaNet.CZ připravil : Jindřich Krajovan, 2003

Reklama – Google

Reklama

Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Výstavba komunikací, pozemní stavitelství, stavby vodního hospodářství, mosty.
Penzion 5 km od Borových Lad, krásná příroda, klid, cenově výhodné. Křižovatka lyžařských stop.

Reklama – Google