15 km

Start: Mercandinovy sady, molo rybníka.

Cíl: Mercandinovy sady, molo rybníka.

Trasa: Klatovy → Luby → Spálený les → Újezdec → Luby → Klatovy

Luby: Dnes součást města Klatovy.

Luby: Kostel sv. Mikuláše pochází z doby kolem poloviny 14. stol. Koncem 15. stol. došlo k rozšíření kostelní lodi, vznikla také nová klenba presbytáře a gotické nástěnné malby. Ve 2. polovině 18. stol. upraven v barokním slohu. Oltářní obraz, zobrazující sv. Mikuláše, obsahuje zajímavý pohled na Klatovy z doby kolem r. 1600.

Spálený les: V severní části lesa bývala vojenská střelnice, která se v době od 31. 5. do 3. 7. 1942 stala popravištěm. Za tuto krátkou dobu zde klatovské gestapo popravilo 73 českých lidí, kteří se měli podílet či pouze jen schvalovat atentát na říšského protektora Heydricha. Dnes je zde vybudovaný památník, který je cílem této cesty.

Újezdec: Zámek v Újezdci byl postaven na konci 18. století. Výrazná přestavba zámku byla provedena v první polovině 20. století, kdy zámek koupila Revizní rada hornická pro plzeňský obvod báňského revíru v Plzni. V současné době je areál v majetku ONV Klatovy a od té doby byl využíván jako domov pro seniory. V areálu jsou dvě alegorické sochy od Viléma Glose.


Text: ŠumavaNet.CZ na základě materiálů KČT 


Reklama – Google