Středověké právo vycházelo z církevního kanonického práva. Jeho základem byla křesťanská zvěst o ukřižování Ježíše Krista, který právě na kříži zemřel za naše hříchy a tak přinesl oběť nejvyšší. I když se domníváme, jak byl středověk krutý, nebylo tomu tak vždy. Člověk, který z nějakého důvodu spáchal hrdelní zločin, měl možnost přeci jenom popravě uniknout. Musel se ale předem dohodnout s rodinou oběti ve smírčí smlouvě o způsobu odškodnění a na vlastní náklady a sám vytesat do kamene nebo z kamene znamení kříže a umístit jej na místo svého zločinu.

Jedno takové tajemstvím obestřené místo se nachází i v blízkosti Klatov. V archivu muzea se nám podařilo dohledat vyprávění lubských obyvatel, zachycující doposud neznámou pověst.

Kdysi dávno vedla z Bavor kupecká cesta, která procházela Lomcem do Lub u Klatov a dále pak do vnitrozemí Čech. Na návršíčku za Lomcem, zvaném "Na rozpíčku", tam byla podle dávných pramenů prolita lidská krev. Jednoho dne tam kočí údajně utloukl malého chlapce – pohůnka, a to kvůli většímu rozpíčku (rozpíček - dnešní rozpek nebo placka). Muselo to být ale dávno, ještě před husitskou dobou.

Kříž je již značně omšelý, což dokládá jeho stáří. Na straně k bývalé cestě je vytesáno znamení kříže, nikoliv meče a na zadní straně je číslice 22.

Až někdy půjdete procházkou touto silnicí a uvidíte to místo s křížem, vzpomeňte na toho nešťastného chlapce i kočího.

Děkujeme panu Janu Jirákovi z Vlastivědného muzea JUDr. Karla Hostaše za laskavou pomoc s vyhledáním archivních materiálů - vyprávění lubských obyvatel.

Text a foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ


Mapa

Reklama – Google

Reklama

Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Stavební, zemní a zámečnické práce. Výroba a prodej betonu. Zpracování cenových nabídek
Rodinná chalupa u lesa až pro 10 osob. Pronájem celé chalupy. Garáž pro dvě vozidla. Komfortní výbava. (*I)

Reklama – Google