Nově opravená (ale dlouho pouze ruina) hrobní kaple sklářské rodiny Abele připomíná kdysi slavnou sklářskou šumavskou osadu Hůrku, německy zvanou Hurkenthal. Vesnice vznikla kolem sklářské hutě už v osmnáctém století a v padesátých letech tohoto století musela ustoupit vojenskému výcvikovému prostoru. Obec ležela na cestě mezi pozdější Novou Hůrkou a šumavským jezerem Laka čtyři kilometry severozápadně od Prášil. Osada měla kostel svatého Vincence Ferrerského a školu, o níž je první zmínka z roku 1822. Od konce minulého století se místní obyvatelé snažili využít a podporovat turistický ruch, který směřoval hlavně k nedalekému nejmenšímu a zároveň nejvýše položenému jezeru české části Šumavy. Rozměrná hůrecká kaple s kryptou odolala po druhé světové válce zboření zřejmě jen díky tomu, že si z ní vojáci udělali pozorovatelnu.

Historie osady Hůrka je bezprostředně spjata s místní výrobou skla. Na počátku příběhu sklářské minulosti byl podnikavý železnorudský skelmistr Jan Jiří Hafenbrädel, který v roce 1732 odkoupil od kněžny Eleonory Mansfeldové část lesa v revíru Vysoké Lávky. Poté založil sklárnu, která umožnila využití dosud nedotčených hlubokých hvozdů. Kolem huti vznikla záhy osada Hůrka, zvaná také Česká Huť, tedy Böhmische Hütte - Hurkenthal. Později se rozrostla ještě o Novou a Starou Hůrku. Postupně na místě vznikly ještě další dvě hutě spojené na počátku 19. století s nejstarším zařízením do jednoho celku. To vše za působení sklářské rodiny Abele.

Největšího rozmachu sklárna v Hůrce dosáhla v době, kdy ji provozoval Jiří Kryštof Abele, a to až do smrti v roce 1833. Z továrny se postupně stal jeden z nejvýznamnějších sklářských podniků v rakouské monarchii. Jiří Kryštof Abele si zřídil obchodní sklady ve Vídni, Praze, Norimberku i v přístavním Terstu. Hůrecké sklárny i s doprovodnými provozy, brusírnami a leštírnami zrcadel zaměstnávaly kolem 1800 lidí.

Sklárna zaměstnancům poskytovala ubytování v objektech podniku, dokonce jim propůjčovala pozemky pro drobné hospodaření. Podnikatel založil další sklárnu v nedalekém bavorském Ludwigsthalu, získal statek Debrník s obrovským lesním majetkem, s dvojicí skláren i barokním zámečkem. V roce 1812 dal k lodi hůreckého kostelíka přistavět věž a po osmi letech založil opodál velkou kapli svatého Kříže, která sloužila Abelům jako rodinná hrobka. Jiří Kryštof Abele však náhle zemřel v březnu 1833 ve svých sedmačtyřiceti letech oplakáván a ctěn nejen pro své zásluhy o sklářství, ale také prý pro dobrotu svého srdce a soucit s chudými lidmi.

Huť pak řídil poručník nezletilých dětí zemřelého, jeho bratr Ferdinand. Postavil další zrcadlovou huť v Debrníku a brusírnu v Hůrkách. V červnu 1836 dosáhl plnoletosti syn zesnulého Jiřího Kryštofa Abeleho, Jiří Kryštof Mikuláš. Ujal se vedení skláren a hned chystal svůj sňatek s Františkou Urbanovou z Prahy, dcerou majitele pivovaru. Hůrka viděla slavnou svatbu. Pro tuto příležitost vyrostla zvláštní budova s velkým sálem, který později našel využití pro divadlo, společenské a taneční zábavy. Budova měla pět velkých zrcadlových oken a uvnitř bylo množství nástěnných zrcadel.

K úpadku abelovských hutí přispělo nepochybně málo prozíravé hospodaření a stále rostoucí výdaje na velkopanský způsob života majitelů. Podniky musely vydržovat několik rodin, které si svá sídla zřizovaly jako kulturní a společenská střediska. U Abelů se hrálo divadlo, pořádaly se hudební akademie a okázalé plesy. Kromě sboru ostrostřelců vydržovali také stálý komorní orchestr.

Není tedy divu, že zadlužené abelovské sklárny se dostaly do rukou věřitelů, byly prodány v dražbě a posléze zcela zanikly.

Pro ŠumavaNet.CZ : PhDr. Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy, Kašperské Hory

Reklama – Google

Reklama

Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Obchod, servis, montáž - kombinace prodeje kompletního elektrosortimentu s poskytnutím profesionálních služeb zákazníkům.
Horská chata v klidné části městečka, přímo u lesa. Velká zahrada, lyžárna, kolárna, parkování. (*I)

Reklama – Google