Další vstřícný krok Národního parku Šumava k turistům | ŠumavaNet.CZ

Další důležitý a vstřícný krok všem návštěvníkům Šumavy učinila Správa Národního parku Šumava. K dosavadním zrealizovaným projektům, kterých za poslední dva roky není opravdu málo, přibyl nyní další - již šest let projednávaný, ale teprve současným vedením NP Šumava zrealizovaný projekt mostu přes Studenou Vltavu pro pěší a cyklisty u Černého Kříže.

Nový most stojí na místě, kde již dříve stála lávka, ta však byla za minulého režimu zbourána. Lidé pak používali pro přechod Studené Vltavy železniční most na trati Černý Kříž – Volary, což bylo, spolu s chůzí podél trati značně rizikové, zejména pro cyklisty, kteří tudy přenášeli kola. Toto nebezpečí bude nyní vyloučeno. Za mostem povede znovuobnovená cesta okrajem unikátního Mrtvého luhu, do něhož tak budou moci nahlédnout nejen vodáci splouvající Vltavu, ale i ostatní návštěvníci. Situaci ukazuje mapka, snímek za ní pak železniční most, po němž se přecházelo.

Svým rozpětím 36 metrů je největším dřevěným obloukovým mostem této kategorie v České republice. Podařilo se jej postavit nákladem 4,5 miliónu korun, což je o 3 milióny méně, než byl rozpočet. Devadesát procent je hrazeno dotací z Operačního programu Životního prostředí. Konstrukce je z lepeného lamelového dřeva jako oblouk se spodní mostovkou. Most představuje také jakéhosi mladšího, ale většího bratra letos vybudovaného a pro pěší turisty otevřeného obloukového mostu přes řeku Vydru nedaleko Turnerovy chaty. I když není ze stejného materiálu, má stejného projektanta - Marka Foglara, jehož projekt na lávku přes Vydru byl oceněn výroční cenou České komory autorizovaných inženýrů a techniků Plzeňského kraje.

K uložení mostu došlo 13. prosince 2013 po 2,5 měsících přípravných prací, při nichž byly na obou březích postaveny základy s patkami na usazení mostu, na místo dopraveny a následně na břehu smontovány 2 levé a 2 pravé půloblouky s mostovkou. V konečné fázi, trvající pět hodin, figuroval těžkotonážní autojeřáb, který musel být nejprve stabilizován dovezenými několikatunovými železnými bloky. Poté na něj byl smontovaný most navázán. Díky profesionální zručnosti jeřábníka byl pak během čtvrthodinky celý obrovský mostní kolos usazen přesně na své místo.

Jak to probíhalo, ukazují následující snímky …

Před tím, než na most budou moci vstoupit první turisté, musí být kompletně vystrojen a provedena statická a dynamická zatěžovací zkouška, která ověří jeho únosnost předpokládanou v projektu.

Více fotografií najdete ve fotogalerii zde …

Text a foto: František Janout, SumavaNet.CZ

Reklama – Google