Jeden z největších projektů Správy NP a CHKO Šumava na obnovu původního stavu šumavské přírody byl dokončen na potoce Hučina u Černého Kříže. Obnovený, skutečně impozantní meandr byl 26. listopadu představen veřejnosti.

Potok pramenící nad Schwarzenberským kanálem v blízkosti Jelení tvořil v minulosti v Hornovltavském luhu před soutokem se Studenou Vltavou, meandrující koryto. S cílem vyššího hospodářského využití s vidinou ekonomických zisků, bylo v minulosti původní rašeliniště odvodněno, aby se dosáhlo rychlejšího růstu smrků. Současně s tím bylo i koryto potoka Hučina narovnáno a zregulováno.

Nyní bylo vše napraveno a potok Hučina se může opět pyšnit půvabem mnoha smyček.  „Návrat přírody do jejího původního a divokého stavu je jednou z našich hlavních priorit v ochraně přírody a proto sem koncentrujeme naše síly,“ uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava. Ten také symbolicky, za přítomnosti médií, přestřihl pásku přes obnovené koryto Hučiny. Projekt se zrealizoval nákladem 1,9 mil. Kč z prostředků Evropské unie a díky grantové podpoře Operačního programu Životního prostředí.  Vlastní terénní práce proběhly od srpna do listopadu 2013. Zpracovatelem byl architekt Ing. Šindler, ale „duchovní matky“ celého dlouho připravovaného záměru jsou – geobotanička Iva Bufková a Eva Zelenková z Odboru ochrany přírody Správy NP a CHKO Šumava. „S přirozeným tokem se vrátí pestrost stanovišť pro vodní živočichy i rostliny a zvýší se jejich rozmanitost, což bude průběžně monitorováno,“ sdělila Iva Bufková.

 Místo je snadno přístupné (viz první mapka) a určitě stojí zato jej navštívit. Motorizovaní turisté a cykloturisté mohou zaparkovat auto ve Stožci a po asfaltové silničce vyrazit 4,5 km do Černého Kříže. Pěší turisté se dostanou do Černého Kříže vlakem od Českých Budějovic nebo od Volar.
Druhá mapka, kterou poskytla Správa NP Šumava, ukazuje situaci na potoce Hučina před obnovou a po obnově.

Neformální setkání u meandru potoka Hučina i jeho obnovenou podobu můžete shlédnout na následujících snímcíchVíce fotografií najdete ve fotogalerii zde…

Text a foto: František Janout, SumavaNet.CZ

Reklama – Google