Latschenfilz (Klečová slať) s tajemnými jezírky Latschensee a Hintere Sulz patří k nejvýznamnějším rašeliništím v Národním parku Bavorský les. Oblast navazuje na oblast Modravských slatí na české straně hranice. Charakterem jde o vrchovištní rašeliniště v hřebenových polohách - leží v nadmořské výšce 1150 m.

Krásy přírody v tomto území byly známy již v dřívějších dobách a kvůli návštěvnosti byly 70. letech minulého století bylo na rašeliništi patrno zřetelné poškození. Proto byl v roce 1975 vybudován přes rašeliniště povalový chodník. V roce 1997, kdy vznikl NP Bavorský les, jej nahradil chodník z fošen. Začíná na Kohlschachten a je dlouhý zhruba 600 m. Prochází perlou této oblasti, slatinným územím Latschenfilz, nejprve kolem hustě porostlého rašelinného jezírka Hintere Sulz a pak kolem malého, připomínajícího „oko rašeliniště“, směřuje ke třetímu, největšímu z nich, malebnému Latschensee, obklopenému kosodřevinou a rašelinnou vegetací (rašeliník, suchopýr, bahnička). Vyskytuje se tady i vzácná a chráněná rosnatka okrouhlolistá.

 
Latschenfilz leží mezi dvěma bývalými lesními pastvinami Kohlschachten a Hochschachten, které jsou také vyhledávanými turistickými cíli. Schachten je pojmenování pro horské louky, které vznikly vymýcením lesa. Patřily k panství Glashütte a byly to jedny z největších pastvin dobytka v tomto území. Sedláci z okolí měli právo k lesní pastvě. V červnu na pastviny vyháněli pastevci zejména mladý skot a trávili s ním v těchto vysokých horských polohách celé léto až do září. První zmínka o pastvinách je z roku 1733, naposledy využívané byly v roce 1961. Kohlschachten (dnešní rozloha 7,5 ha, dřívější 16 ha) a Hochschachten (9,5 ha) byly v posledních letech využívání společně obehnány plotem. Dnes je tady na svažitých travnatých plochách možno spatřit jednotlivé staré rostoucí i odumírající listnaté stromy (javory a buky), zformované větrem a drsnými přírodními podmínkami do bizarních tvarů. Byly tu kdysi při mýcení lesa ponechány jako opěrné body, které poskytovaly stín odpočívajícím pastevcům. Název Kohlschachten byl pravděpodobně odvozen od výroby dřevěného uhlí. Z Hochschachten se naskýtá pěkný výhled k Velkému Javoru. 

     Kohlschachten

         Hochschachten

Rašeliniště i bývalé pastviny jsou významným vycházkovým cílem pro turisty z německé strany i přes dlouhé přístupové cesty. Nejbližší obce (Buchenau a Zwieslerwaldhaus) jsou vzdáleny přibližně 10 km. Pro turisty přicházející z Česka je nejvýhodnější použít hraniční přechod Pod Poledníkem – Hirschbachschwelle, který je však otevřený pouze od 15. 7. do 15. 11..  Ale i tak jsou přístupové cesty z nejbližších obcí (Modrava a Prášily) dlouhé 14 km. K popsaným lokalitám se prochází kolem vodní nádrže Hirschbachschwelle (podle ní je také přechod, vzdálený odtud 1 km, nazván). Stojí za to, se tady na chvíli zastavit. Zemní hráz na potoce Hirschbach vytváří jezírko, v němž se zrcadlí okolní, doposud zelené stromy. Zadržovaná voda umožňovala dříve splavovat palivové dříví na strmém úseku potoka. Po otevření stavidla se zvýšil stav vody a bylo tak možné dopravit vhozené kmeny dál po řece Regen až do Regensburgu
.
    Vodní nádrž Hirschbachschwelle

Dostupnost:

  • z Modravy po červené značce přes Javoří pilu na rozcestí Tmavý potok, odtud směrem na Poledník k odbočce k hraničnímu přechodu Hirschbachschwelle (10 km), pak 0,7 km po žluté k hraničnímu kameni 16/14, po dřevěné lávce přejít Jelení potok a po 200 m odbočit vlevo dolů po štěrkované silničce. Po dalších 0,5 km jsou na rozcestí ukazatele – dát se do protisměru podle směrovky se symbolem listu, příp. zelené šipky (obě vedou po stejné trase) na Hochschachten – celkem 14 km
  • z Prášil po červené značce k Frantovu mostu, dál po zelené značce na rozcestí Poledník (rozcestí), odtud k odbočce k hraničnímu přechodu Hirschbachschwelle (10 km) – dál stejné jako z Modravy – celkem 14 km + cesta zpět.

Text a foto: František Janout, ŠumavaNet.CZ


Mapa

Reklama – Google

Reklama

Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Velkoobchodní dodavatel brýlových obrub. K dostání v podnikových prodejnách a více než 600 optikách.
Hotel 2 km od Železné Rudy, 110 lůžek, nádherné prostředí, lyžařské vleky u hotelu, přírodní koupaliště.

Reklama – Google