Přírodní park Kochánov - byl vyhlášen v roce 1985 jako oblast klidu a v roce 1994 získal status přírodního parku.

Rozkládá se na rozloze 81 km² a na jihu sousedí s CHKO Šumava.

Zahrnuje Kochnovské pláně v podhůří Šumavy, jedná se o lesnaté území, které zahrnuje několik vodních toků a lužní porosty s výskytem vzácných rostlin a živočichů. Dochovala se zde sejpová pole, pozůstatky po někdejší těžbě zlata.

Nejsou zde větší průmyslové podniky a vhodné střídání lesních ploch v lužní zeleně je ideálním místem pro aktivní rekreaci.
Mapa

Reklama – Google

Reklama

Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Zemědělská výroba, sítotisk - potisk reklamních tašek, pytlů,...
Hotel s restaurací a wellness centrem. Dětská herna a hřiště. Vybavení pro firemní akce, školení. Rodinné akce. (*I)

Reklama – Google