Kraj v okolí Lipna. Kraj Adalberta Stiftera, lesních dělníků, sedláků a tajemných ponurých pověstí. Ještě před pár desítkami let jste projížděli silnicí od Volar směrem na Horní Planou a po pravé straně se černala stěna lesů nepřístupných obyčejnému smrtelníkovi. Vojenské pásmo.

Kraj je plný mlčenlivých svědků minulosti. Zbytky kamenných zdí, které kdysi nesly střechy obytných i hospodářských stavení, zplanělé jabloně a hrušně, opuštěné a zapomenuté pozůstatky někdejších sadů. Pár kapliček a božích muk u cest i v polích, s prázdnými výklenky, se zbytky dnes již sotva čitelných nápisů vytesaných do jejich kamenných těl. Lidé, kteří zde žili, odešli a s nimi i paměť a vzpomínky na prastaré události.

Naše kaplička, pojmenovaná v místním německém nářečí jako Wirtaundri Moachta, stojí při cestě ze Želnavy do Bělé a dívá se na mladý tok Vltavy, který se zde kroutí do srdcovitých meandrů. Stojí ve stínu mohutného stromu a u její paty vyvěrá pramen čisté horské vody. Bývala milým zastavením poutníků. Před časem byla stavebně opravena, pořízena jí nová stříška a nátěr.

Před několika lety se na mě obrátila skupina dobrovolných přispěvatelů, se žádostí o vytvoření obrazu do této kapličky. Dobrá, ale jaké téma? Který světec chránil kapličku, komu byly určeny modlitby pocestného, který se zde zastavil, napil čisté vody a zašeptal tichou modlitbu jako poděkování?   Kdyby stála u vody, u mostu, bezpochyby by patřila svatému Janu Nepomuckému, ochránci řek, potoků a všeho, co s vodami souvisí.  Mariánská kaple, je to určitě kaple zasvěcená Panně Marii a pramen by ještě mohl nasvědčovat o zasvěcení Panně Marii Lurdské.

Začalo nekonečné hledání po knihovnách, archivech, vyptávání se místních obyvatel, marně. První stopou bylo dílo dnes již zesnulého pana Stanislava Jágra pojednávající o dějinách želnavské farnosti. O kapličkám se autor zmiňuje jen okrajově, věnuje se hlavně dějinám obcí, dokumentaci událostí, obyvatel a stavení. Důležitá však byla bibliografie. V té se objevila stopa. Pan Rudolf Müller – Denkmäler und Hergottszeichen der Pfarrau Salnau – Památníky a boží muka želnavské farnosti. Nastalo další hledání. Knihovny, archivy. Marně.

V prachatickém archivu jsem se však setkala s panem Pulkrábkem, fotografem a sběratelem starých fotografií. Něco bych měl a pošlu vám to. Ještě téhož dne jsem dostala starou černobílou fotku. Před kapličkou stojí venkovská žena a hledí do zamřížovaného výklenku s obrazem. Panna Marie s děťátkem. Obraz v dobách poválečných zřejmě vzal za své nebo byl z kapličky odnesen a uschován kdesi v soukromí.

Mohla jsem se pustit do práce i bez potřeby hledané historické práce pana Müllera. Došlo na ni později.  Podkladové plechy byly již v ateliéru předem připraveny. Nátěry zaschly a dočkaly se prvních podkreseb a podmaleb dvou mariánských obrazů – druhý do výklenku na protilehlé straně zobrazuje mariánské zjevení v Lurdech.

Původní malba byla patrně velmi stará. Kaplička mohla pocházet již z doby barokní, tedy sedmnáctého či osmnáctého století. Objevuje se již ve třicátých letech devatenáctého století na historických mapách. Technika malby tím byla dána - staromistrovská technika malby ve vrstvách. Pomalý postup nanášení jednotlivých vrstev, kdy každá vyžaduje technologickou přestávku, několikadenní schnutí.  

Nakonec bylo vše hotovo, namalováno, vyrobeny jednoduché kovové mříže na ochranu obrazů ve výklencích, vše usazeno na své místo a přišel den nového vysvěcení kapličky, která se již nedívala směrem k Vltavě prázdným výklenkem. Malé slavnosti se zúčastnili obyvatelé obcí v okolí, ale také přispěvatelé ze sportovní skupiny ASK vedené panem ing. Houbou. Kapličce a její nové podobě požehnal volarský pan farář Hybler.

Až se budete někdy toulat krajem v okolí Lipna, zastavte se na cestě vedoucí od Želnavy směrem k Vltavě. Takto se zde zastavovali unavení pocestní od nepaměti. Mohutný strom vám poskytne stín, před vámi se otevře pohled na utěšenou krajinu a z kapličky se na vás usměje malý klučík v náručí své matky.      

Text a foto pro ŠumavaNet.CZ: Mirka Fridrichová Kunešová

Mirka Fridrichová Kunešová se narodila v Lounech. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obory výtvarná výchova – čeština. Byla profesorkou výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole a na Gymnáziu v Prachaticích. Věnuje se výtvarné tvorbě – malbě obrazů, nástěnné malbě, kresbě a tvorbě tapiserií.

Reklama – Google

Reklama

Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Vedejní účetnictví, mzdy, DPH a další daně, ekonomické analýzy, sledování změn zákonů,... (*I)
Penzion v klidné vilkové čtvrti. Ubytování se stravou v apartmánových bytech. Restaurace, bar, skákací hrad. (*I)

Reklama – Google