Vydáte-li se ze Želnavy směrem na Pernek, po pravé ruce se Vám budou otevírat malebné pohledy do údolí Vltavy a počínající lipenské nádrže. Po levé straně Vás odvede cesta do vrchu do někdejší Riedelhűtte pod Riedlovým vrchem. Před Vámi se objeví temná hradba lesa a pod nohama jen pár rozvalených kamenů jako památka na někdejší stavení a staré příběhy jejich obyvatel.

Stalo se to před mnoha mnoha desetiletími. Do Želnavy přijel záhadný host. Černě oděný tajemný návštěvník, který se ubytoval i s kočím s dvěma sluhy v místním hostinci a po celé dny procházel mlčky okolím vsi. Na nikoho nepromluvil, jen se rozhlížel po kraji a zejména byl viděn právě pod Riedlovým vrchem. Služebnictvo ale nemlčelo a tak se obyvatelé Želnavy dozvěděli, kdože je onen tajemný neznámý. Kdysi býval chudým chlapcem, jako tolik jiných. V mládí odešel ze vsi do Vídně, kde se stal bohatým a váženým a do kraje se vrátil, aby se zde usadil a v klidu dožil svá léta. Měl v úmyslu postavit si zde usedlost na pěkném místě a do oka mu padl právě pozemek pod kopcem s malebným výhledem na údolí Vltavy. Lidé se divili, ale přece jen zvítězila naděje na výdělek při stavbě Schrammova dvorce, jak lidé již předem pojmenovali stavení podle budoucího majitele.

Stavba byla započata a zdi obytného stavení i hospodářských budov rychle rostly pod rukama zdejších zedníků. Co se však nestalo. Jednoho rána, kdy se všichni chystali do práce, nalezli vše, co postavili v troskách. Kdosi v noci všechny stěny zbořil a kameny rozmetal. Schramm zuřil, ale lidé ve vsi si začali šuškat o skřítcích, kteří se podle pověsti objevují pod Riedlovým vrchem a kterým se patrně nelíbí stavební ruch.

Schramm ale nedal na babské povídačky a s nabitou kulovnicí se chystal na nočního nevítaného návštěvníka. V měsíčním světle však uviděl malé černé postavičky ozbrojené majzlíky a kladívky, kterak mu pilně ničí jeho majetek. Hodlal do nekalého houfu vystřelit, ale nemohl se pohnout. Ochrnutý se bezmocně díval na spoušť, které nemohl zabránit. Před svítáním trpajzlíci zmizeli ve skále, ta se za nimi zavřela a on se konečně mohl pohnout.

Zrána se vydal na radu k místnímu faráři a radu dostal. Skřítkové tu řádí odnepaměti a jediné, co na ně platí je hlas kostelního zvonu. Ten ale na jeho pozemek nedoléhá. Nechal tedy postavit zvonici z kamene a ze dřeva v blízkosti svého stavení. Hlas nového zvonu měl zaplašit nevítané noční návštěvníky. Zdi jeho budoucího stavení byly opět vystavěny a mohly skřítky opět přilákat k jejich nočnímu černému dílu.

Schramm byl za soumraku připraven pod zvonicí a jen se ze skalní pukliny vyhrnuly černé postavičky, začal zvonit. Skřítkové ve zmatku pelášili ke své skále. Vtom z ní vyšlehl mocný plamen a ten zasáhl zvonici. Ta ve chvíli lehla popelem. Schrammovi pod nohama pukla skála a pohltila zvon i nešťastného zvoníka.

Skřítky v tom místě již nikdy nikdo neviděl a z celého příběhu zbylo jen pár kamenů při cestě na Riedelův kopec.

Text pro ŠumavaNet.CZ: Mirka Fridrichová Kunešová

Mirka Fridrichová Kunešová se narodila v Lounech. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obory výtvarná výchova – čeština. Byla profesorkou výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole a na Gymnáziu v Prachaticích. Věnuje se výtvarné tvorbě – malbě obrazů, nástěnné malbě, kresbě a tvorbě tapiserií.

Reklama – Google

Reklama

Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Výroba dopravních značek, reklamních a orientačních tabulí. Zemědělská výroba a doprava.
Dvou až pětilůžkové pokoje, možnost stravování, internet, terasa, úschovna kol a lyží. (*I)

Reklama – Google