V dnešním příběhu se vydáme kousek dále od Želnavy, do nitra hor na druhém břehu Vltavy. Přejdete-li most směrem na Novou Pec a vydáte-li se třeba na kole nebo pěšky na Jelení Vrchy, nemůžete se vyhnout Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, jedné z největších technických památek našeho kraje. Máte dvě možnosti – buď vyjet až na Jelení vrchy, navštívit expozici plavebního kanálu v někdejší myslivně a okolo kanálu se po mírně klesající cestě vracet zpět do Nové Pece. Můžete však jít také obráceně a okolo kanálu dojít až na Jelení Vrchy a po silničce se vrátit dolů k Vltavě.
Pojďme si vyprávět příběh muže, který svým dílem poznamenal celý kraj. Jeho jméno se již více než dvě stě let vyslovuje s úctou a obdivem. Josef Rosenauer. Je to příběh „chudého chlapce, který se proslavil“.

Narodil se v obci Chvalšiny patrně roku 1735 své mamince Terezii jako nemanželský syn. Přestože se jeho otec k němu jinak moc neznal, dal mu do vínku své jméno, které pak syn učinil světově známým. Chlapec byl šikovný a jeho učňovská léta jej připravila na povolání lesního adjunkta.

Schwarzenberská vrchnost, která uměla ocenit nadějného muže, jej vyslala na své náklady studovat vídeňskou Inženýrskou akademii. Po návratu ze studií se Josef stal vysokým úředníkem schwarzenberské lesní správy v Českém Krumlově a brzy se začal zabývat myšlenkou plavby dřeva, které bez užitku trouchnivělo v přehlubokých šumavských lesích směrem k metropolím rakouského mocnářství – tedy hlavně do Vídně a Prahy.

Rosenauer byl v kraji velmi oblíbený. Žil na stavbách se svými dělníky a byl znám také svojí velkou zbožností. Chodíval oblečen do jednoduchého lesnického oděvu, nikoliv do panské parády.

Pár set metrů pod Jeleními Vrchy potkáte úhlednou dřevěnou kapličku. Že je o ni pečováno poznáte podle upraveného okolí i samotné stavbičky. Na místě té dnešní byl na starém stromě pověšen svatý obraz. Patrně obraz mariánský, či obraz Nejsvětější trojice. Dělníci před ním poklekali k modlitbě a také Rosenauer často přicházel na toto místo.

Tak se jednoho dne stalo, že klečícího Rosenauera přepadl pytlák a nožem jej bodl do krku. Považoval totiž klečícího muže oblečeného v loveckém oděvu za nenáviděného hajného, na kterého měl již dlouho spadeno. Pytlák zjistil svůj osudný omyl a zraněný Rosenauer, který chápal, jakého omylu se stal obětí, nechal později na tomto místě vystavět malou dřevěnou kapličku.

K té se pojí ještě jedna pověst. V době, kdy stavba kanálu dospěla až do oblasti Jeleního potoka, počaly se objevovat potíže, které svému staviteli připravily mnoho starostí. Voda, která doposud kanálem volně proudila, se pojednou počala vracet. Zoufalý Rosenauer pojednou nevěděl jak dál. Poklekl na místě svatého obrazu a prosil Pannu Marii o radu a pomoc. Podle pověsti únavou usnul. Když se pak po čase probudil, s překvapením zjistil, že hůl, kterou nosil stále při sobě, ukazuje směrem, kam je třeba namířit směr stavby kanálu. Jako výraz díků zde vznikla nejprve malá dřevěná kaplička a později v roce 1818, tedy po smrti geniálního inženýra, vznikla nová, ta, kterou již několikrát opravenou můžeme vidět dodnes. Uvnitř je umístěn žulový oltář s letopočtem 1818 a obraz Korunování Panny Marie, olejomalbu na kovové desce.

Schwemmkanal se naposledy použil krátce po první světové válce. Pak stále více upadal v zapomenutí, až teprve současná doba mu dala znovu ožít. Ukázky plavby dřeva po kanálu se konají několikrát v letní sezóně a dřevo ve vodním korytu na své cestě míjí také naši kapličku, památku na nevšední osud nevšedního člověka.

Z expozice kanálu na Jeleních Vrších:  freska s knížepánem, kterak se dohaduje s Rosenauerem.

Text pro ŠumavaNet.CZ: Mirka Fridrichová Kunešová

Mirka Fridrichová Kunešová se narodila v Lounech. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obory výtvarná výchova – čeština. Byla profesorkou výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole a na Gymnáziu v Prachaticích. Věnuje se výtvarné tvorbě – malbě obrazů, nástěnné malbě, kresbě a tvorbě tapiserií.

Foto kaple: Jiří Vopěnka, www.vopin.sumavanet.cz

 

Reklama – Google

Reklama

Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Dřevoprodej, služby, doprava. Kuchyňské desky, umakarty, palubky, řezivo,…
Chalupa na překrásném místě na Jánském Vrchu v Krušných Horách.

Reklama – Google