Vydáte-li se autem ze Želnavy směrem na Horní Planou, ani si nevšimnete malé kapličky stojící vlevo nad silnicí. Chcete-li se u ní zastavit, nechte auto ve vsi a dojděte ten kousek pěšky. Kaplička stála ještě před rokem opuštěná, její žulové desky omšelé, olezlé mechy a lišejníky, tu a tam něco chybělo.

Při svěcení první - mariánské kapličky jsem byla požádána tehdejším panem starostou Böhmem, zda bych se nevěnovala opravě další malé památky. Více než důležitá byla také finanční podpora krajského úřadu. Ještě týž den jsem se u paty kapličky zastavila. Na rozdíl od té první, která byla již předem opravená a naparáděná, tato byla chudinka zapomenutá. Nebyla to práce jen pro malíře, ale také kameník a kovář zanechali na kapličce své dílo.

To je všechno hezké, ale opět tu byla otázka, komu je kaplička zasvěcena. Jistě má, tak jako první, své jméno. Vypravila jsem se tedy do nedaleké Horní Plané, do muzea Adalberta Stiftera, kde se mě ujala paní Hůlková, ředitelka památníku velkého šumavského vypravěče. Brzy jsem měla
v ruce kopii kresby pocházející z padesátých let, kde k mému velkému překvapení kaplička stála ještě téměř nepoškozená s obrazem uvnitř výklenku. K její zkáze tedy došlo až v letech šedesátých. Na obraze ve výklenku jen pár nejasných tvarů. No, tak to bychom měli. Opět vyvstala potřeba odborného materiálu pana Rudolfa Müllera - Denkmäler und Hergottszeichen der Pfarrei Salnau – soupis kapliček a božích muk želnavské farnosti. Bez toho se nepohnu z místa. Že by mě tentokrát neminula cesta do norimberského Nationalmuzea? Minula.

Jeden telefonát vše vyřešil. Pan doktor Dlouhý, sběratel materiálů o Šumavě má v rukou kopii této práce. Nedočkavě jsem v materiálu listovala. Tady, tady je zmínka o žulové kapličce stojící smutně mezi silnicí a kravínem. Jmenuje se Hofschmied – Moachta a co dále? Jaké bylo mé zklamání, když sám pan Müller přiznává, že neví. Na obraze ležel jakýsi muž na cestě, patrně se jednalo o připomínku nějaké nešťastné události, ať už s dobrým či špatným koncem. (Es ist nur bekannt, daß sich im Inneren...ein Bild befand, das einem Mann liegend auf der Straße zeigte, wahrscheinlich zum Gedenken eines Unfalls. Tak tedy Unfall – nehoda, neštěstí.

Po poradě s volarským panem farářem Hyblerem jsme našli řešení. Jelikož nevíme, jaký příběh obraz v kapličce vypráví, je třeba se obrátit na téma, jaksi nadřazené. Ochráncem cest a poutníků je apoštol svatý Jakub Starší. V okolí jiná kaplička tohoto zasvěcení nestojí a navíc je tento světec patronem želnavského farního kostela.

Svatý Jakub Starší nebo chcete-li Větší je sympatický světec. Se svým bratrem apoštolem Janem byli pro své bouřliváctví označováni jako „synové hromu“. Má toho při ochraně cest a pocestných hodně co na práci. Navíc je patronem lékárníků, chemiků, kovářů, dokonce i kloboučníků. Má v referátu počasí, hlavně v létě, kdy dozrávají první jablíčka – jakubčata. Svatojakubské cesty vedou po celé Evropě a všechny směřují do míst, kde jsou uloženy jeho ostatky do Santiaga (svatého Jakuba) de Compostela.

Zobrazován bývá jako apoštol, později jako poutník s nezbytnými atributy – kloboukem s mušlí, knihou a poutnickou holí. Náš Jakub je oděn do kratší tuniky, poutnického pláště a pořádných bot na cestu po šumavských stezkách. Vždyť je za ním na obzoru vidět želnavský kostel. Jeho pohled směřující k Želnavě je trochu zamyšlený. Bude mít ještě dosti starostí s pocestnými, pěšími i motorizovanými na všech cestách, co jich je na světě. Brzy bude mít o jednu starost víc hned ve své blízkosti se třetí želnavskou kapličkou, jejíž příběh si příště můžete přečíst.
Tento příběh měl tedy opět šťastný konec. Kaplička dokončena, vysvěcena samotným budějovickým panem biskupem Mons. Jiřím Paďourem a ponechána u cesty směrem na Horní Planou.

V době předvánoční jsem se zastavila u Svatého Jakuba. Pozdravit se s ním a poprvé, nikoliv naposled přelakovat olejovou malbu na kovové desce. Za mříží, u nohou věčného poutníka, jsem našla uschlou kytičku posledních podzimních kvítků v malém plastovém kelímku.

 

Text a foto pro ŠumavaNet.CZ: Mirka Fridrichová Kunešová

Mirka Fridrichová Kunešová se narodila v Lounech. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obory výtvarná výchova – čeština. Byla profesorkou výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole a na Gymnáziu v Prachaticích. Věnuje se výtvarné tvorbě – malbě obrazů, nástěnné malbě, kresbě a tvorbě tapiserií.

Reklama – Google

Reklama

Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Stavební, zemní a zámečnické práce. Výroba a prodej betonu. Zpracování cenových nabídek
Penzion v krásném prostředí na rozhraní Šumavy, Českého a Bavorského lesa. Vhodné i pro školy v přírodě a sportovní soustředění. (*I)

Reklama – Google