„To, co se poprvé vtiskne do poddajného srdce, zůstane tam zhusta po celý život.“ Toto byla slova velkého vypravěče Adalberta Stiftera, která napsal ve svých vzpomínkách na rodný šumavský kraj. Snad každý kout naší země i zemí sousedních má svého spisovatele, který zachytil paměť lidu a oslavil život tamních obyvatel.

Albert Stifter se narodil roku 1805 ve vsi Horní Planá. Dnes je toto místo vyhledávaným turistickým střediskem v blízkosti Lipenské přehrady. V době narození pozdějšího spisovatele to byla větší ves, kterou před staletími založili mniši z kláštera Zlatá Koruna a stejně jako celý kraj, ji spravovali. Malý Albert, jak byl pokřtěn, se narodil do středně zámožné rodiny. Také rodinné jméno Stifter se někdy psávalo Stiffter nebo i Stűffter tedy Tkadlec. Tkalcovské řemeslo bylo v kraji rozšířeno. Ženy na kolovratech spřádaly hlavně v zimních měsících skromnou úrodu lnu. Muži pak většinou v době, kdy nebyla práce na poli, tkali hrubé plátno nebo šerkovou látku, ve které byla přidána také vlněná příze.

Dědečkem Albertovým byl Augustin Stifter a babičkou Ursula. Oba prarodiče měli na malého chlapce významný vliv. Dědeček byl sice sedlák, ale sečtělý a celý život toužící po vzdělání. Babička byla prostá žena, byla však chodící kronika kraje a v její paměti se zachovaly příběhy a pověsti z okolí. Jejich syn a Albertův otec Johann zanechal domácího tkalcování a v duchu počátku 19. století začal obchodovat se lnem a hlavně s látkami, které se v kraji vyráběly. Jeho manželkou a zároveň velkou láskou se stala Magdalena dcera hornoplánského řezníka Franze Friepese.

Do takovéto rodiny se tedy narodil Albert. Do školy chodil ve své rodné vsi, avšak jeho dědeček Friepes prosadil, že Albert půjde na studie. Tehdy se mu změnil celý život a linie osudu malého chlapce byla předurčena. Benediktinský klášter se školou, nacházející se v Kremsműnsteru se Albertovi nadlouho stal domovem. Zde získal důkladné vzdělání, jež mu posléze umožnilo studium na univerzitě ve Vídni. Zaujalo ho studium práv, ale i historie a literatury.

Naše vyprávění není životopisem, proto jen několik zastavení ve Stifterově životě. Po ukončení studia se stal soukromým učitelem samotného hraběte Richarda Metternicha. Zároveň se věnoval spisovatelské činnosti – seznam literárních děl by byl předlouhý. Vystřídal několik příležitostných učitelských míst, ale nikdy nezakotvil ve stálém zaměstnání. Až teprve roku 1848 odchází do Lince a rok nato se stává zemským školním inspektorem pro Horní Rakousko. V době jeho smrtelné nemoci, která roku 1868 zakončila životní pouť byl již konzervátorem památkové péče, členem muzejní rady a těsně před smrtí a stal c.a k. dvorním radou při Místodržitelství hornorakouském.

Pro nás však Adalbert Stifter zůstane oním velkým vypravěčem oslavujícím přírodu a dějiny našeho kraje. Přečtěte si takový Horský křišťál nebo Vítka a projděte se po kraji, který tolik miloval.

Náš malý seriál o želnavských kapličkách a jejich příbězích končí. Další, i nekapličkové příběhy, můžete nalézt právě v díle Adalberta Stiftera, jehož památník se tyčí nad jeho milovaným Plešným jezerem.

Text pro ŠumavaNet.CZ: Mirka Fridrichová Kunešová

Mirka Fridrichová Kunešová se narodila v Lounech. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obory výtvarná výchova – čeština. Byla profesorkou výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole a na Gymnáziu v Prachaticích. Věnuje se výtvarné tvorbě – malbě obrazů, nástěnné malbě, kresbě a tvorbě tapiserií.

Reklama – Google

Reklama

Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Specializace na Šumavu a Pošumaví. Kanceláře Klatovy a Kašperské Hory. Držitel značky Czech Made. (*I)
Ubytování v nově postaveném domě na klidném místě v centru Kvildy. Úschovna kol a lyží, parkování u domu. (*I)

Reklama – Google