Píše se rok 1950 a pohraniční obce v blízkosti hranic s Německem mizí jedna za druhou. Tento osud se nevyhnul ani vsi Unterlichtbuchet – Dolní Světlé Hory. Ve venkovské kapli se nacházela soška Panny Marie. Kapli potkal osud všech stavení v okolí – byla zbořena a srovnána se zemí. Mariánská soška se však zachránila díky českému vojákovi nebo vojákům, kteří přes veškerou dobovou nenávist dřevěnou Madonu s děťátkem zabalili do hadrů a pod dráty střežícími naši hranici sošku jakýmsi zázrakem dostali až nejbližšímu stavení stojícímu na německé straně. Lidé brzy našli Matku Boží a umístili ji na důstojném místě ve farním kostele ve vesničce stojící kousek od hranic - Mitterfirmiansreuthu. Dnes jej známe spíše jako lyžařské středisko, ale místo přesto zůstává malým poutním místem.

Tolik příběh z počátku padesátých let. Jak se však soška dostala do dnes zaniklé obce Unterlichtbuchet a do její kaple? Na obrázku vidíme Madonu s děťátkem, která nám připomíná Madonu svatohorskou, korunovanou velkou zlatou korunou stejně jako Jezulátko v její náruči. Tím se dostáváme hluboko do minulosti. Svatá Hora, jedno z nejslavnějších poutních míst nejen českých, ale světových, stojí nedaleko Příbrami. Hrad nesoucí stejné jméno byl v majetku Arnošta z Pardubic, prvního pražského arcibiskupa. Legenda praví, že autorem mariánské sošky byl sám Arnošt. Soška se časem dostala na Svatou Horu, kde ji můžeme spatřit dodnes na oltáři baziliky. Proslulost Madony svatohorské dala vzniknout řadě kopií a tak i naše Madona byla jednou z těchto mariánských sošek, vzniklých již ve dvacátém století. Byla zakoupena věřícími z několika blízkých vsí a tak se roku 1923 ocitla ve výše zmíněné kapli.

Přešla léta, vylidněné kraje zpustly a s nimi vzaly zasvé také kaple, kapličky a křížky a často i cesty, které lemovaly. Díky projektům a programům za záchranu tohoto “zapomenutého dědictví“ jsou však mnohé zachraňovány a zachráněny. Tak se také naše Madona z Dolních Světlých Hor navrátila do svého kraje. Byla jsem požádána o vytvoření jejího obrázku, aby mohla v obnovené kapličce blízko Žďárku znovu hledět do svého kraje.

Především jsem se rozjela do Mitterfirmiansreuthu, kde soška stojí na konzoli obklopená svatozáří při pravé straně kostela. Není vysoká, má něco kolem šedesáti centimetrů. Usmívá se spolu se svým synkem oním věčným úsměvem, který nepohasl vzdor těžkému osudu malého sousoší.

 Přišla práce v atelieru, až počátkem září bylo možno obrázek upevnit do výklenku žulové kapličky, uzavřít mřížkou vytvořenou mistrem kovářským a převézt na její místo poblíž lesní cesty v blízkosti jejího původního domova.

Až půjdete po šumavských cestách vedoucích od Strážného směrem na Knížecí Pláně, zastavte se u malých křížků a kapliček, které přežily neblahý čas péčí organizací jako například Šumavský národní park, díky příspěvkům z krajského úřadu, ale i jednotlivců, kterým naše hmotné i duchovní dědictví nezůstává lhostejné.

 

Text: Mirka Fridrichová Kunešová

Mirka Fridrichová Kunešová se narodila v Lounech. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obory výtvarná výchova – čeština. Byla profesorkou výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole a na Gymnáziu v Prachaticích. Věnuje se výtvarné tvorbě – malbě obrazů, nástěnné malbě, kresbě a tvorbě tapiserií.

 

Reklama – Google

Reklama

AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Prodej velkoformátových fotografie. Reportáže - svatby, sportovní a společenské akce. (*I)
Apartmány s malebné pošumavské vesničce nedaleko Sušice. K dispozici jsou horská kola a lyž. vybavení.

Reklama – Google