Možná poslední pozůstatky zimy začátkem března 2021 doprovázela předjarní atmosféra v okolí Slatinného potoka a bývalých osad Paseka a Zettlova Hůrka. Ranní bezmračná obloha se ale během dopoledne postupně pokryla souvislou oblačností, čímž ztratila na své fotogeničnosti. Tím byla poznamenána i otevřená krajina, takže bylo třeba „přesedlat“ na bližší okolí a více se zaměřit na detail.

Prostřednictvím pořízených fotografií se můžete podívat na tato místa: 

Bývalá osada Paseka - začátek trasy u silnice z Hartmanic do Železné Rudy po cyklostezce č. 33. Paseka byla významná hlavně brusírnou skla a zrcadel firmy Fürth & Pollak.  Osada, stejně jako menší nedaleká Zettlova Hůrka, zanikla v 50. letech, kdy tady byl zřízen vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda a všechna stavení byla rozstřílena   

Slatinný potok – cyklostezka č. 33 jej po 700 m od výchozího místa překračuje po dřevěném můstku. Slatinný potok pramení pod Pancířem a tvoří pravostranný přítok řeky Křemelné. Od jeho toku bylo u bývalé osady Paseka vedeno několik vodních kanálů, které sloužily jako náhony pro vodní kola k pohonu strojů na broušení skla, hamru a pily

Lesní cesta směřující od cyklostezky (po 300 m od lávky přes Slatinný potok) k bývalé osadě Zettlova Hůrka. V jejím okolí je úsek s vichřicí vyvrácenými a po napadení kůrovcem uschlými stromy a jeden bývalý, dnes už zarůstající, vodní kanál)

Bývalá osada Zettlova Hůrka – po několika domech v blízkosti Jezerního potoka, který pramení pod Plesnou a protéká jezerem Laka, lze vidět už jen pár zbytků sutin. Louky postupně zarůstají jehličnatými a listnatými dřevinami 

Můstek přes Slatinný potok umožňuje spojení po asfaltové silničce mezi bývalými osadami Paseka a Zettlova Hůrka (pro veřejný provoz je zakázaný vjezd)

Vrch Cetl je v mapách uváděn jako kóta 894 m. Ze silničky od můstku přes Slatinný potok vede na vrchol 600 m dlouhá lesní cesta s převýšením 55 m. Nejvyšším bodem je seskupení vrcholových skalek. I když je okolí poznamenáno vývraty, úplnému výhledu brání vysoké níže rostoucí stromy. Lze odtud spatřit Hůrecký vrch, Polom, Vysoký hřbet a Křemelnou.   

Celá trasa, která v podstatě tvoří 7 km dlouhý okruh kolem vrchu Cetl, je znázorněna v mapce níže.

Poznámka: pro parkování doporučujeme parkoviště Nová Hůrka, Skelná nebo Malý Bor. Tím se vám ovšem výlet prodlouží o cca. 5 km. Velké zpevněné a asfaltové plochy přímo u silnice v zaniklé osadě Paseka sice vybízejí k parkování, ale v NP Šumava je povoleno parkovat pouze na značených parkovištích. Neriskujte pokutu.

Vydejte se s námi na krásný výlet ve fotogalerii zde: https://www.sumavanet.cz/fotogalerie.asp?pid=268017

Fotografie jsme zpracovali i do následující slideshow:


Text a foto: František Janout, SumavaNet.CZ


Reklama – Google