Možná poslední pozůstatky zimy začátkem března 2021 doprovázela předjarní atmosféra v okolí Slatinného potoka a bývalých osad Paseka a Zettlova Hůrka. Ranní bezmračná obloha se ale během dopoledne postupně pokryla souvislou oblačností, čímž ztratila na své fotogeničnosti. Tím byla poznamenána i otevřená krajina, takže bylo třeba „přesedlat“ na bližší okolí a více se zaměřit na detail.

Prostřednictvím pořízených fotografií se můžete podívat na tato místa: 

Bývalá osada Paseka - začátek trasy u silnice z Hartmanic do Železné Rudy po cyklostezce č. 33. Paseka byla významná hlavně brusírnou skla a zrcadel firmy Fürth & Pollak.  Osada, stejně jako menší nedaleká Zettlova Hůrka, zanikla v 50. letech, kdy tady byl zřízen vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda a všechna stavení byla rozstřílena   

Slatinný potok – cyklostezka č. 33 jej po 700 m od výchozího místa překračuje po dřevěném můstku. Slatinný potok pramení pod Pancířem a tvoří pravostranný přítok řeky Křemelné. Od jeho toku bylo u bývalé osady Paseka vedeno několik vodních kanálů, které sloužily jako náhony pro vodní kola k pohonu strojů na broušení skla, hamru a pily

Lesní cesta směřující od cyklostezky (po 300 m od lávky přes Slatinný potok) k bývalé osadě Zettlova Hůrka. V jejím okolí je úsek s vichřicí vyvrácenými a po napadení kůrovcem uschlými stromy a jeden bývalý, dnes už zarůstající, vodní kanál)

Bývalá osada Zettlova Hůrka – po několika domech v blízkosti Jezerního potoka, který pramení pod Plesnou a protéká jezerem Laka, lze vidět už jen pár zbytků sutin. Louky postupně zarůstají jehličnatými a listnatými dřevinami 

Můstek přes Slatinný potok umožňuje spojení po asfaltové silničce mezi bývalými osadami Paseka a Zettlova Hůrka (pro veřejný provoz je zakázaný vjezd)

Vrch Cetl je v mapách uváděn jako kóta 894 m. Ze silničky od můstku přes Slatinný potok vede na vrchol 600 m dlouhá lesní cesta s převýšením 55 m. Nejvyšším bodem je seskupení vrcholových skalek. I když je okolí poznamenáno vývraty, úplnému výhledu brání vysoké níže rostoucí stromy. Lze odtud spatřit Hůrecký vrch, Polom, Vysoký hřbet a Křemelnou.   

Celá trasa, která v podstatě tvoří 7 km dlouhý okruh kolem vrchu Cetl, je znázorněna v mapce níže.

Poznámka: pro parkování doporučujeme parkoviště Nová Hůrka, Skelná nebo Malý Bor. Tím se vám ovšem výlet prodlouží o cca. 5 km. Velké zpevněné a asfaltové plochy přímo u silnice v zaniklé osadě Paseka sice vybízejí k parkování, ale v NP Šumava je povoleno parkovat pouze na značených parkovištích. Neriskujte pokutu.

Vydejte se s námi na krásný výlet ve fotogalerii zde: https://www.sumavanet.cz/fotogalerie.asp?pid=268017

Fotografie jsme zpracovali i do následující slideshow:


Text a foto: František Janout, SumavaNet.CZ


Reklama – Google

Reklama

Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Komplexní služby spojené s pohřby. Sjednání obřadu, převozy zesnulých, náhrobní zboží a další služby. (*I)
Ubytování v apartmánech, volný vstup do vnitřního bazénu 22m, do sauny a vířivky. Ideální i pro rodiny s dětmi. (*I)

Reklama – Google