Vycházkový okruh  - cca 9 km

Z náměstí se vydáme po hlavní silnici - ulicí Vimperská. V horním rohu náměstí míjíme Motomuzeum se stálou expozicí České hračky.  Ve Vimperské ulici jdeme okolo budovy základní školy (bývalé reálky z r. 1911). Motorest Na Cikánce nám zůstane po levé ruce těsně před důležitou křižovatkou. Pokračujeme dále přímým směrem vzhůru po silnici vedoucí do Nezdic. Tato lokalita získala označení Na  Cikánce v době, kdy zde tábořili Cikáni, kteří nesměli do města. 

Druhou lesní cestou odbočíme vpravo do lesa. Po 200 m mírného stoupání  lesem, odbočíme opět vpravo.  Pokračujeme podle značek až k hájence Nebe (Himmelreich), která je nejvýše položeným domem  Kašperských Hor. (Hájenka - soukromý penzion vstup na pozemek vyhrazen pouze ubytovaným hostům). Odsud se nabízí nádherný pohled na šumavské vrcholy.  Zleva  Huťská hora 1186 m s loukou Flusárny a chalupami Kozích Hřbetů. Dále na obzoru Oblík 1227 m, Jezerní hřbet nad Srním 1265 m a za ním rozhledna Poledníku 1314 m u Železné Rudy.

Pokračujeme doleva lesní vrstevnicovou cestou kolem závory, která nás přivede na okraj louky bývalé osady Ždánov. Do r. 1990 zde bývala vojenská střelnice. Vznik osady se spojuje s hornickou činností ve středověku. Po určitou dobu patřila vesnice žichovickému panství Lamberků. Žili zde dřevaři a zemědělci. Mnoho obyvatel odcházelo na jaře za výdělkem do ciziny.

Stoupáme vzhůru cestou při lese. Po 150 m dojdeme ke zbytkům rozbořené usedlosti. Odtud se, dle směrníku, dáme  vlevo – přes louku, směrem k vrcholu Ždánova 1065 m. Vpravo pod zalesněnou mezí stával do r. 1947 statek Höllhof – Peklo.                                     

Přejdeme louku,  pokračujeme po polní cestě vlevo (po červené turistické značce) směrem ke hradu Kašperk. Z cesty vidíme panorama šumavských hor.  Od Huťské hory vlevo – Přilba 1217 m – pod ní telekomunikační věž na Churáňově – vpravo od ní Valy 1009 m s Obřím hradem 980-1010m nejvýše položenou pravěkou keltskou pevností na území ČR z doby 600-200 let před Kristem. Dále vlevo Popelná 1085 m, Světlá hora 1124 m a Boubín 1362 m.

V průběhu cesty si můžeme blíže prohlédnout bunkr (vpravo) – lehké opevnění vz. 37 z let 1936-38 vybudované z důvodů zabezpečení ochrany pohraničí. Další bunkr se nachází vlevo před přetnutím  červené turistické trasy  silnicí III. třídy (směr K.Hory-Nezdice). Přejdeme silnici a pokračujeme v téměř přímém směru turistické trasy červeně značené k okraji lesa. Tam u křížku opustíme červenou turistickou značku a odbočíme vlevo. Vede nás značka určená pro tento vycházkový  okruh (totožná s úsekem vycházk. okruhu „Na Kašperk jinak“, vedoucí ovšem vzhůru). V klesání nám po pravé ruce zůstává další bunkr. Lesní cesta ústí nad osadou Kavrlík, která je poprvé zmiňována v r. 1426 (důl na zlato), dům se zvoničkou, kaple.

Napojíme se na asfaltovou cestu směrem vlevo. Nyní  míříme k domkům v Kašperských Horách  na Cikánce. Na náměstí dojdeme opět  Vimperskou ulicí.

Mapa naučných stezek a vycházkových okruhů zde ... 


Reklama – Google

Reklama

Chata Modrava
Chata Modrava
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Šumavské, ručně broušené sklo z Lenory. Skleničky, dárky ze skla, svatební číše, maturitní skleničky,…
Vybavený apartmán a pokoje v centru sportovně rekreační oblasti. Úschovna kol a lyží, parkování, wifi internet. (*I)

Reklama – Google