Zaniklá obec Pleš (německý název Plöss) patřila v minulosti k nejlidnatějším pohraničním obcím Českého lesa. Žilo zde téměř 1000 obyvatel, nyní jde o samotu, která spadá pod město Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice.

Pro turisty jde ale stále o velmi atraktivní místo s neopakovatelnou atmosférou.

Obec se rozprostírala na odlesněné náhorní planině v blízkosti státní hranice s Bavorskem. Již v roce 1573 zde fungovala sklárna, první písemná zmínka o osadě pochází z roku 1606.

V roce 1839 měla Pleš 54 domů, v nichž žilo 483 obyvatel, dále pak i školu s kostelem.

V roce 1930 stálo v Pleši 105 domů, žilo zde 707 obyvatel německé národnosti, 8 obyvatel české národnosti a 11 cizinců. Se započtením obyvatel okolních osad šlo o více než 1000 obyvatel.

V obci fungoval hostinec Gasthof Flor, dvě hájovny, dva mlýny, škola, celní úřad a dva kostely.

Starší kostelík sv. Jana Křtitele byl založen r. 1684 na návrší na severním okraji vsi, později se z něho stal hřbitovní kostel.

Na návsi stála od roku 1798 dřevěná kaple P. Marie Pomocné. V roce 1906 ji nahradil pseudogotický kostel P. Marie Pomocné.

Po druhé světové válce došlo k odsunu/vyhnání původních obyvatel a obec byla postupně znovu dosidlována. Po spuštění železné opony však byla obec Pleš zlikvidována, oba kostely byly vyrabovány a též zbořeny.

V obci sídlila jednotka pohraniční stráže, budova roty byla zbourána v roce 1983.

Do roku 1989 se z původní významné obce dochoval jediný dům, bývalá hájovna, kde je od devadesátých let provozován populární penzion.

Zásluhou majitele penzionu pana Marka Hrůši byla na místě zbořeného kostela postavena v roce 2016 kaplička P. Marie Pomocné.

V místech, kde dříve stával Hotel Flor, bylo postaveno několik rekreačních domků.

Plešský hřbitov byl zásluhou německých rodáků v letech 1992–94 pietně upraven, byly odkryty základy hřbitovního kostela.

Na hřbitově upoutá hrob trnovou korunou z ostnatého drátu. Jde o symbolický hrob hajného Josefa Zíky (1920–1951), který působil na Pleši od roku 1945. Dokonalou znalost terénu i dobré vztahy z původními obyvateli německé národnosti využil po únorovém komunistickém převratu k převádění politických uprchlíků. Už v roce 1948 byl zatčen, podařilo se mu při eskortování uprchnout. V převádění uprchlíků pokračoval už jako agent britské zpravodajské služby až do osudné noci z 16. na 17. března, kdy byl při rozsáhlé akci s krycím názvem Šumava pohraničníky zastřelen nedaleko osady Václav.

V roce 1991 bylo při obnově hřbitova nalezeno řádně nepohřbené tělo. Mohlo by se jednat o ostatky Josefa Zíky.

Při cestě ke hřbitovu stojí socha sv. Jana Nepomuckého darovaná obci v roce 1813.

Těsně za hranicí, při silničce z Pleše, stojí na bavorské straně památník zničené obci Plöss.

Nedaleko Pleše, přímo na hranici s Bavorskem se nachází Přírodní památka Veský mlýn. Na mokřadních a rašelinných loukách hnízdí řada vzácných ptáků, vyskytuje se zde chráněný mravenec rašelinný, jehož tělní tekutiny mrznou až při –27 °C. 


Mapa
(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Reklama – Google