Na Plánicku je velmi čisté ovzduší, krásná krajina s mnoha rybníky a lesy, mnohé kulturní památky, dva autocampinky a solidní nabídka dalších služeb.

Městečko Plánice je poprvé zmiňováno roku 1144. Jako majitelé střídaly mnohé přední české šlechtické rody - Švamberkové, Štenberkové, Rožmitálští a Martinicové.

Na objednávku jednoho z Martiniců, Adolfa Branalda, vyprojektoval na počátku 18. století K. I. Dientzenhofer poutní kostel Narození P. Marie a v letech 1717 - 1726 ho vystavěl v osadě Nicov, ležící necelé dva km východně od Plánice. Skvělá nicovská centrální bazilika s dvouvěžovým průčelím, kopulí a lucernou velikostí i architektonickými kvalitami vysoko přesahuje měřítka obvyklá u vesnických kostelů. V její blízkosti je studánka s radioaktivní vodou opředená pověstmi o mnoha zázračných uzdraveních.

Architektonicko-historickou zajímavostí je i plánický farní děkanský kostel sv. Blažeje rovněž barokní, ale gotického původu a mariánský sloup zakončený korintskou hlavicí se sousoším nejsvětější trojice z počátku 18. století, stojící ve východní části plánického náměstí. Při severním okraji Plánice směrem na Kvasetice nalezneme kamenný smírčí kříž, připomínající dobu po Třicetileté válce.

Město Plánice má bohatou kulturně historickou tradici a je rodištěm nebo působištěm řady významných osobností umění a vědy. Mezi nimi přední místo právem patří plánickému rodáku, vynálezci a podnikateli Dr. Ing. Františku Křižíkovi, průkopníku rozvoje elektrifikace v Čechách, vynálezci plynule svítící obloukové lampy, tvůrci první pražské elektrické tramvaje a první evropské elektrifikované železnice. Muzeum Františka Křižíka se nachází v jeho rodném domku. Expozice připomíná prostřednictvím původního nábytku, dokumentů a originálů život a dílo tohoto slavného rodáka.

Samotná Plánice nabízí řadu možností aktivního využití volného času. Veřejnosti slouží víceúčelový sportovní areál, který má celoroční provoz, na špičkové sportovní úrovni. Jeho součástí jsou tři kurty s umělým povrchem a umělým osvětlením pro osm druhů míčových her, dále asfaltové plochy pro skateboard, streetball, jízdu na kolečkových bruslích a kolech, běžecká dráha, cvičná tenisová stěna a zázemí pro správce objektu a odpočinek sportovců.

V oblasti kultury je nejdůležitější stavbou nové společenské a kulturní zařízení, tzv. spolkový dům, který slouží nejenom potřebám Plánice, ale i širokého okolí.

Reklama – Google