Vrchnostenské pivo – panský pivovar

Na konci 17. století se objevují nepřímé důkazy o tom, že se vrchnostenské pivo vařilo v Železné Rudě. Majitel místních skláren a hutí hrabě Nothaft jím zajišťoval přísun osvěžujícího moku pro sklářské mistry a huťaře. Tento pivovarský provoz výrazně vadil cechu hostinských ve Zwieselu, kteří zdejší kraj považovali za „svůj“. Nakonec hrabě uzavřel dohodu s bavorským kurfiřtem o tom, že bude v Železné Rudě vařit chmelový mok pouze po dobu fungování železných hutí.

Roku 1708 nechali Nothaftové vystavět nový panský pivovar, tentokráte již se souhlasem českého panovníka Josefa I. Železnorudské vrchnostenské pivo se stalo úspěšným obchodním artiklem.


Soukromý pivovar, městský pivovar

Roku 1870 zakoupil panský pivovar Matyáš Altmann a z podniku se stal pivovar soukromý. Roční výstav se pohyboval kolem 3.000 hl. Roku 1895 jej zakoupilo město Železná Ruda a pivovar potřetí měnil svůj ráz. Po panském a soukromém se stal městským.

 

K jeho největšímu růstu výrazně přispěl sládek Wilhelm Rudolf Gradl, který na Šumavu přišel po vyhraném konkurzu v roce 1922. Jak šlo jím vařené pivo na odbyt, rychle rostly roční výstavy a na přelomu 20. a 30. let 20. století se pohybovaly již kolem hranice 10.000 hl.

Po válce skončil pivovar v národní správě.

Ze železnorudské pivovarské chasy té doby stojí za zmínku Josef Nový, jehož syn Pavel patří mezi známé filmové herce a coby malý hoch v železnorudském pivovaru vyrůstal.

Po únoru 1948 spadl měšťanský pivovar do Fondu národní obnovy a od roku 1949 se stal součástí národního podniku Západočeské pivovary Plzeň. Provoz v Železné Rudě ředitelství národního podniku postupně utlumovalo a v září 1962 rozhodlo o uzavření a zrušení železnorudského pivovaru. Část objektu se změnila v rekreační zařízení Západočeských pivovarů, zbytek včetně pivovarského komínu byl v roce 1977 odstřelen a srovnán se zemí.

Existující zbytky bývalého panského, soukromého a měšťanského pivovaru Železná Ruda dnes nesou čp. 45 a 77.

Experimentální minipivovar Gradl 

Zmíněný Wilhelm Rudolf Gradl otevřel v Železné Rudě i soukromý experimentální minipivovárek. Ten fungoval v prostorách pod terasou hotelu nesoucí pivovarníkovo jméno, který vystavěla v letech 1931-1932 místní firma Michael Wudy. První oficiální várka z tohoto minipivovárku byla vystavena v polovině června 1937. K uzavření provozu došlo nedlouho po konci druhé světové války a smrti zakladatele podniku.

 

Návrat pivovarské tradice – minipivovar Belveder 

V červenci 2007 se pro pivaře slavnostně otevřel hostinský minipivovar Belveder v Železné Rudě. O jeho zrod se zasloužil František Strnad starší. Ve spolupráci s Josefem Krýslem a Františkem Strnadem mladším začali připravovat chmelový mok ve varnách o objemu 200 litrů.

Pro obrovský zájem lidí majitelé museli dva roky po spuštění provozu zakoupit varnu s více než dvojnásobnou kapacitou. Roční výstav se ustálil na hodnotách kolem 500 hl.

Železnorudský hostinský minipivovar funguje v hotelu v Belvederské ulici čp. 189.

 


Mapa
Zdroj textu: Jan Jirák – historik
Foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ & další autoři
Zdroj textu: Jan Jirák – historik
Foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ & další autoři

Reklama – Google

Reklama

Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Člen Teplárenského sdružení ČR. Výroba a dodávka tepelné a elektrické energie.
Rodinná chalupa u lesa až pro 10 osob. Pronájem celé chalupy. Garáž pro dvě vozidla. Komfortní výbava. (*I)

Reklama – Google