Měšťanské pivovary 

Právo várečné získalo město Sušice pravděpodobně v roce 1273. Písemné doklady o místním měšťanském pivovarnictví jsou ale až ze století následujícího.

Ve středověku došlo v Sušici k výrazným sporům mezi místními sladovníky a právovárečnými měšťany, které urovnal až zásah panovníka v roce 1528. Ve městě bylo zaznamenáno 143 právovárečných domů. Speciální budova měšťanského, později obecního, pivovaru vznikla v Sušici roku 1571 v těsné blízkosti radnice. Budovu pohltil velký požár, který město zachvátil v létě 1707. Obnovení pivovaru se stalo prioritou města a v roce 1710 se již vařilo v novém.

K poslednímu přesunu sídla měšťanského pivovaru v Sušici došlo v roce 1720, kdy město zakoupilo objekt čp. 52/I. Postupně se provoz rozrůstal a v zadním traktu se pivovarský areál rozšiřoval. K nejradikálnější přestavbě došlo v letech 1881-1884, kdy se vaření měšťanského piva v Sušici zcela zastavilo. V novém moderním provozu exceloval sládek Theodor Dollanský. Roční výstav pivovaru se pohyboval těsně pod hranicí 10.000 hl.

Pivovarský provoz začal upadat ve druhé polovině 30. let. Podíl na tom měly i národnostní nepokoje, protože Němci sušické měšťanské pivo po nějakou dobu ignorovali.

V roce 1948 byl pivovar zestátněn a v lednu 1949 z rozhodnutí ministerstva výživy provoz zastaven a zrušen. Po třech letech se v části bývalého pivovaru otevřela stáčírna protivínského piva. Do objektu však nešly žádné investice a v roce 1959 vydal sušický národní výbor demoliční výměr. Nakonec došlo roku 1964 ke zbourání hospodářské části zaniklého pivovaru a pivovarských komínů. Na jejich místě vyrostly panelové domy čp. 141/I. a 142/I.

 

Pobočný obecní pivovar  Vrabcov

Sušice měla také svůj pobočný obecní pivovar. Ten město vybudovalo v poslední čtvrtině 17. století v poplužním dvoře ve Vrabcově. Nejstarší písemné zmínky o něm pochází z roku 1681.

Jedním z prvních známých sládků v tomo pivovaru byl na přelomu 17. a 18. století Jakub Čuba. Po velkou část existence vrabcovského pivovárku město tento podnik pronajímalo. Roku 1869 ho nakonec Sušice prodala tehdejšímu pachtýři a sládkovi Janu Šebestovi. Po smrti tohoto zkušeného a oblíbeného sládka však jeho syn Václav nedokázal podnik udržet při životě a roku 1897 pivovar dočasně uzavřel.

V roce 1905 se zde pokusil sládek Josef Blažek tradici obnovit, avšak po třech varných sezónách vrabcovský pivovar zanikl definitivně. Objekt bývalého pivovaru byl v roce 2011 srovnán se zemí.

 

Pivovar Páteček 

Další malý pivovárek na území města Sušice vařil chmelový mok ve dvoře Páteček. Vznikl pravděpodobně v polovině 16. století a od samého počátku s ním vedlo sušické právovárečné měšťanstvo ostré boje, protože se odvolávalo na svá várečná a mílová privilegia. Sušičtí nakonec dvůr Páteček i s pivovarem v roce 1559 koupili a tím dočasně ukončili konkurenční boj. Ovšem roku 1630 zakoupil dvůr Adam Hrneček a tradici vaření piva na Pátečku obnovil. Definitivní konec provozu přinesl po roce 1713 nový majitel dvora a zároveň nedalekého dlouhoveského panství Jan Jiří Schumann, který po dohodě s městem Sušice pivovárek zrušil. Obdobné potíže s malými panskými pivovary v blízkém okolí města měli Sušičtí i v případě Malé Chmelné. I zde to vyřešili měšťané zakoupením malochmelenského dvora a uzavřením místního pivovárku roku 1728.

 

Církevní pivovar 

I v Sušici se do pivovarnictví zapojila církev. V polovině 14. století byl součástí nově vystavěného kláštera a špitálu křížovníků s červenou hvězdou malý pivovárek, jehož provoz měl pomoci financovat chod zmíněného špitálu.

Návrat pivovarnictví do Sušice 

V září 2014 se v Sušici slavnostně otevřel nový hostinský minipivovar, který do města nad Otavou vrátil pivovarskou tradici. Zasloužili se o to tři bratři Švelchové, kteří vydařenou přestavou proměnili tradiční sušickou hospůdku „Lidová beseda“, známou spíše pod novějším názvem „Bouchalka“ na minipivovar s restaurací. Sládek Štěpán Hajn zahájil vaření nového chmelového moku ve varnách o kapacitě 2 x 1.000 litrů. Sušický minipivovar „U Švelchů“ funguje v Nuželické ulici čp. 23.

 

Zdroj textu: Jan Jirák – historik
Foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ & další autoři
Zdroj textu: Jan Jirák – historik
Foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ & další autoři

Reklama – Google

Reklama

Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Prodej velkoformátových fotografie. Reportáže - svatby, sportovní a společenské akce. (*I)
Restaurace, vinárna, ubytování nedaleko centra Klatov. Konference, rauty, oslavy. Hudební večery.

Reklama – Google