K povýšení Kašperských Hor na horní město a tím i k založení místní pivovarské tradice došlo pravděpodobně roku 1330. 

Měšťanský pivovar 

Počet právovárečných měšťanů v Kašperských Horách se pohyboval kolem 123. Proto se intervaly varů po střídě k jejich nelibosti výrazně prodlužovaly. Navíc pivovarský provoz narušila třicetiletá válka. Po jeho obnově se však dlouho nedařilo z pivovaru udělat výnosný podnik. Proto ho město od první čtvrtiny 18. století dávalo do pronájmu. Nakonec se město rozhodlo do pivovaru investovat a roku 1850 došlo k výrazné přestavbě.

Mezi výrazné osobnosti z řad kašperskohorské pivovarské chasy nového pivovaru patřil sládek Josef Pauli. Roční výstav pivovaru se pohyboval kolem 7.000 hl.

Pivovarský provoz v Kašperských Horách tvrdě poznamenala hospodářská krize ve 30. letech 20. století. Konec vaření měšťanského piva v tomto městě přinesly události v poválečných letech. Po odsunu německého obyvatelstva se do města přistěhoval zkušený sládek Alois Schneeberg, který se pokusil s podporou nového vedení města pivovarskou tradici v Kašperských Horách udržet. Avšak nedostatek odběratelů a tím pádem i nerentabilnost provozu vedlo město v říjnu 1947 k rozhodnutí pivovar zrušit.

V dalších letech se prostory bývalého měšťanského pivovaru proměnily na skladiště a garáže. V roce 1991 se chátrající objekt dostal do soukromých rukou a postupně se proměnil ve známý hotel. Budova bývalého měšťanského a městského pivovaru v Kašperských Horách na náměstí dnes nese čp. 4.

 

Panský (vrchnostenský) pivovar 

Kromě měšťanského piva však mohli až do poloviny 16. století popíjet lidé chmelový mok i z místního vrchnostenského pivovaru.

Vaření panského piva zástavními držiteli kašperského panství bylo hrdým a bohatým měšťanům trnem v oku. Roku 1551 tak vyřešili tento „problém“ zakoupením lokšanského vrchnostenského pivovárku ve městě. Stejně dopadl i tzv. „hradní“ pivovar v Kašperských Horách založený Janem Vchynským ze Vchynic a na Nalžovech, který obec zakoupila a zrušila roku 1584.

Návrat tradice –  restaurační Kašperskohorský pivovar  

V roce 2016 se do Kašperských Hor pivovarská tradice vrátila. V červenci toho roku se na náměstí slavnostně otevřel restaurační Kašperskohorský pivovar.

Zajímavostí tohoto minipivovaru s kapacitou varny 550 litrů je osoba sládkyně Alexandry Michalové, první ženy vařící ve sledovaném regionu chmelový mok.

Minipivovar funguje na Náměstí v objektu čp. 5.

 


Mapa
Zdroj textu: Jan Jirák – historik
Foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ & další autoři
Zdroj textu: Jan Jirák – historik
Foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ & další autoři

Reklama – Google

Reklama

Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Novostavby a rekonstrukce na klíč, truhlářské a lakýrnické práce. Opravy střech. (*I)
V jedinečném prostředí hlubokých lesů v blízkosti jezera Laka, romantické výlety pěšky, na lyžích, na kole. (*I)

Reklama – Google