10,5 km

Start: Mercandinovy sady, molo rybníka.

Cíl: Mercandinovy sady, molo rybníka.

Trasa: Klatovy → Čínov → Lažánky → Sobětice → Luby → Klatovy

Čínov: První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1789. Podle projektu Václava Fialy nově upravená náves se zvoničkou, studnou a lavičkami.

Lažánky: Malá vesnice u Klatov; první zmínka z roku 1403.

Sobětice: Obec, která vznikla počátkem 14. století, se nachází necelé 3 km od Klatov. Při silnici je malý rybník a při jeho severovýchodním břehu je malý ostrůvkem, kde dříve stávala tvrz. Dnes je ostrůvek zarostlý stromy a nejsou na něm žádné stopy zdiva.

Sobětice: Na návsi se nachází malá kaplička.

Luby: Dnes součást města Klatovy.

Luby: Kostel sv. Mikuláše pochází z doby kolem poloviny 14. stol. Původně byl vystavěn jako jednoduchá gotická stavba bez věže, obehnaná příkopem a valem. Koncem 15. stol. došlo k rozšíření kostelní lodi, vznikla také nová klenba presbytáře a gotické nástěnné malby. Ve 2. polovině 18. stol. upraven v barokním slohu. Oltářní obraz, zobrazující sv. Mikuláše, obsahuje zajímavý pohled na Klatovy z doby kolem roku 1600.

Tvrz Luby: Vznikla zřejmě v 15. století za Lubských z Lub (ti tu byli již od 14. století), od roku 1544 ji drželo město Klatovy. Původní tvrz ze 14. stol. byla postupem času začleněna do obytných budov.


Text: ŠumavaNet.CZ na základě materiálů KČT 


Reklama – Google