Válečná vřava za sebou zanechává zpravidla i zpustošená lidská sídla a třicetiletá válka rozhodně nebyla výjimkou. Tím, že trvala několik desetiletí, poznamenala krajinu velmi výrazně. Průtahy vojsk (jedno jakých) decimovaly nejen hospodářství, ale i lidská obydlí a životy. Drtivou většinu všech vojenských jednotek tvořili žoldáci, kteří za součást svého platu automaticky považovali rabování a kořistění v sídlech místního obyvatelstva.

Pokud například žoldnéři objevili hostinec, obvykle ho nejprve kompletně vyjedli a vypili. Posléze namísto vyrovnání útraty zdemolovali vybavení šenku, ženský personál znásilnili a muže přinejmenším ztloukli, většinou i zmrzačili. Hostinský zpravidla skončil napíchnutý na rožeň nad ohništěm. Obdobně dopadaly i statky a hospodářství stojící o samotě.

Celá země tím utrpěla obrovské škody. Mnoho vesnic bylo natolik poničeno, že zcela zanikly nebo z nich zbylo několik samot.

Takto zanikla například ves Orlov ležící nedaleko Sušice. V písemných pramenech nalezneme o Orlově zmínky ze 14. století, od roku 1543 ves přešla do vlastnictví města Sušice. O čtyři roky později však město Sušice za svou účast na odboji proti císaři o mnoho majetku včetně vsi Orlov přišlo. V roce 1551 koupil Orlov a další původně sušické vsi vimperský a kašperskohorský hejtman Kašpar Eichhorn z Reichenbachu. V průběhu třicetileté války však byla obec opakovaně drancována. Po skončení války se dočkala částečné obnovy, ale již jen v podobě poplužního dvora patřícího nedalekému hlavňovickému panství.

Zdroj textu: Jan Jirák – historik

Reklama – Google

Reklama

Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Oslovte zákazníky na perspektivním médiu současnosti.
Jedna z nejvýše položených horských chalup na Šumavě, nádherný výhled. WiFi internet. Pro rodiny i skupiny.

Reklama – Google