NALŽOVSKÉ HORY A OKOLÍ : HISTORIE, SOUČASNOST

Cesta: Titulní stránka > Historie, současnost

Historie, současnost

Historie, památky

Historie města je spojena s těžbou kovů, konkrétně stříbra, olova a cínu, které se těžily ve Stříbrných Horách. Stříbrné Hory byly založeny roku 1521. Roku 1530 byly povýšeny na městys s vlastním znakem a roku 1853 povýšeny na město. Roku 1521 zde byla zahájena těžba kovů. Doly byly v roce 1541 zatopeny a v roce 1585 dolování zaniklo.

Pod nimi ležící Nalžovy jsou připomínány již roku 1379.

Obě obce byly sloučeny roku 1952 a dnes je tak známe jako Nalžovské Hory. Tvrz v Nalžovech, jejíž pozůstatky jsou dochovány ve zdivu panské sýpky, je zmiňována roku 1473, ale zřejmě zde stála již daleko dříve.

Stříbrné Hory - Strzjbrny Hory, Hory Stříbrné Nalžovské, Městečko Horní nad Nalžovy, Hory Stříbrné nad Nalžovy (Nalžovem), Město Horní nad Nalžovy.
Po povýšení osady Stříbrné Hory na město v roce 1530, kterého dosáhl nejvyšší převor svatojánského řádu v Čechách Jan z Rožmberka a na Strakonicích, získalo nové město i první znak.
Dominanta města. Kostel postaven v letech 1721-23 na místě původního dřevěného kostela z 16. století.
Za vlády Švihovských z Rýzmberka byl ve Stříbrných Horách v letech 1618-20 postaven renesanční zámek, který v roce 1745 hrabata z Pöttingu barokně upravila.

Osobnosti

Ladislav Khás, Oldřich Hlaváč, František Stupka, Karel Klostermann, J. Biskup,…

Současnost

Počet obyvatel k 1. lednu 2020

Stříbrné Hory  
  233
Nalžovy
  261
Zahrádka
     11
Velenovy
  214
Těchonice 
    42
Neprochovy
    35
 Žďár    74
 Letovy     54
 Miřenice
    87
 Otěšín
    15
 Sedlečko      1
 Ústaleč 
  119
 Krutěnice
    26
  
 Celkem1172


Město má dobrou občanskou vybavenost. V Nalžovských Horách se nachází základní a mateřská škola, pošta, zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře pro dospělé, knihovna s veřejným internetem, dvě prodejny smíšeného zboží a čerpací stanice. Obyvatelstvu slouží veřejný vodovod a kanalizace.

Ke sportovnímu vyžití jsou využívána fotbalové (v současné době v rekonstrukci) a víceúčelové hřiště v Nalžovských Horách a víceúčelová hřiště ve Velenovech a v Ústalči.

Nalžovské Hory jsou oblíbeným turistickým cílem. Obcí prochází modrá a žlutá turistická trasa a cyklotrasy č. 2080 (Čejkovy – Činov) a č. 2091 (Velhartice-Nalžovské Hory).

Současné fotografie

Fotogalerie spravovaná Městským úřadem Nalžovské Hory
Pohledy na město a okolí v šumavské regionální fotogalerii