Území Šumavy a Bavorského lesa bylo vždy územím neprostupného hraničního hvozdu, který byl postupně kolonizován a osidlován. Nepřístupnost území a tvrdé životní podmínky formovaly kolonizátory a osadníky, kteří do pohoří přicházeli. Jak člověk pronikal do nitra šumavského hvozdu, tak se postupně rozvíjela řemesla. Za zásadní lze pokládat zejména dřevařství, jak dřevorubectví a práci v lese, tak i prvotní zpracování dřeva jeho dopravu. Postupně se rozvíjela i dřevařská výroba. Souběžně s dřevařstvím se rozvíjelo i sklářství. Rozvoj řemesel dal vznik obchodu. Přibývaly stezky vedoucí napříč pohořím v severojižní ose propojující bavorské Podunají s českým vnitrozemím. Jak řemesla, tak obchod spojovaly celý česko-bavorský region a postupně vytvořily jeho společné historické a kulturní dědictví. Nelze samozřejmě opominout ani přírodní krásy pohoří a jeho přírodní dědictví, jako odkaz pro budoucí generace.

Mikroregion Šumava-západ vytvořil společně s bavorským partnerem ILE Nationalpark Gemeinden síť naučných stezek, které přiblíží návštěvníkovi, jak krásnou přírodu, tak historii a kulturu celého území Šumavy a Bavorského lesa. Stezky vedou celým pohořím, každá je označená svým symbolem. U většiny stezek jsou zajímavá místa osazena a popsána přímo v terénu QR kódy (v textu označení QR). Všechny stezky jsou podrobně popsány na https://www.sumava-bavorskyles.cz/gabreta/, příp. na stránkách jednotlivých obcí.

V tomto turistickém balíčku Vám přiblížíme doporučená nástupní místa a turistická východiska na jednotlivé stezky. Doporučíme Vám i služby a regionální produkty, které zpříjemní každému návštěvníkovi jeho pobyt.

Šumava

Klatovy

Prvním nástupním místem pro návštěvníka Šumavy a Bavorského lesa přijíždějícího směrem od Plzně je jedna z bran Šumavy, a to Klatovy. Součástí Šumavské sklářské stezky je Pavilon skla PASK. Pavilon se nachází v sousedství Vlastivědného muzea Dr. Hostaše. Jako výchozí místo doporučujeme klatovské náměstí, kde lze zaparkovat. Vzhledem k tomu, že další doporučené a popsané body Šumavské sklářské stezky, či dalších tematických stezek jsou v Hamrech, nebo v Železné Rudě, doporučujeme další přesun automobilem, či veřejnou dopravou. Pro milovníky historie a obdivovatele památek doporučujeme Vycházkový okruh centrem Klatov.

Služby:

Doporučujeme:

Hotely:

Hotel Rozvoj https://www.hotel-rozvoj.cz/rozvoj/

Hotel Enius https://www.hotel-ennius.cz/

Hotel Centrál http://www.centralkt.cz/

Hotel Beránek http://www.beranekklatovy.cz/

Penziony:

Penzion U Hejtmana https://uhejtmana.klatovynet.cz

Poprda http://www.poprda.cz

Klatovský dvůr https://www.klatovskydvur.cz

U Strnada http://penzionustrnada.cz/

Gastronomie:

Restaurace Střelnice http://www.prazdrojmenu.cz/pilsner-urquell- restaurant-strelnice

Kavárny a cukrárny v centru města

Čachrov

Na trase Klatovy – Železná Ruda bychom neměli minout bez povšimnutí Čachrov. Jako vhodná nástupní místa doporučujeme část Javornou a parkoviště na Gerlové Huti. Stezky navazují na oblast Železnorudska, Prášilska, či Keplí. Nedaleko parkoviště Gerlova Huť (přes silnici Klatovy – Železná Ruda) stojí za navštívení Hadí stezka. Zejména děti ocení herní a naučné prvky.

 

Hamry 

V nejhlubším šumavském údolí se pod hřebenem Královského hvozdu rozkládá na břehu Úhlavy obec Hamry. Hamry jsou ideálním východiskem pro zdolání Ostrého, kam vede Naučná stezka z Hamrů na Ostrý. Obec se svou sklářskou minulostí je i východiskem pro Šumavskou sklářskou stezku, která v lokalitách U Statečku a Ostré boudy začíná svoji trasu končící v jihočeských Borových Ladech a na hraničním přechodu Bučina se napojuje na bavorské stezky. Za návštěvu stojí i Stezka na poutní místo Křížkov, která začíná na Zadních Hamrech u Horské chaty Hamry. Pro zájemce o další stezky doporučujeme východisko stezek, které se nachází ve Středních Hamrech u mostu přes Úhlavu.

Železná Ruda

Centrem západní části Šumavy a východiskem do Bavorska je Železná Ruda. Poloha přímo na hranici a propojení s Bayerisch Eisensteinem v jedno sídlo, Železnou Rudu přímo předurčuje jako východisko stezek za poznáním jak Šumavy, tak i Bavorského lesa. V části Alžbětín lze navázat na Šumavskou sklářskou stezku, která sem vede ze sousedních Hamrů. Několik metrů od státní hranice doporučujeme návštěvu repliky sklářské pece (QR) se zázemím. Stezka dále pokračuje na Špičák a Starou Hůrku. Pochmurnou dobu násilného rozdělení Šumavy a Bavorského lesa připomene Stezka Železné opony nedaleko Hraničního nádraží Alžbětín-Bayerisch Eisenstein a navazující Naučná stezka Utajená obrana železné opony. Z centra Železné Rudy, kde je i východisko stezek české části Železnorudského údolí, vede na Špičák Železná stezka. Zde lze obdivovat zdařilou repliku pece na tavbu železa (QR). Poznání přírody napomáhají Tetřeví stezka s nástupním místem v centru města a Hadí stezka s herními a naučnými prvky s východiskem na Gerlově Huti u křižovatky na Prášily. Pro poznání Bavorska doporučujeme trasu přes Hraniční nádraží směrem k infocentru v Bayerisch Eisensteinu, kde je východisko stezek bavorské části Železnorudského údolí. Za všechny přeshraniční stezky lze doporučit stezku ze Železné Rudy přes Debrník a Ferdinandovo údolí na Schwellhäuser.

Služby

Doporučujeme:

Ubytování, restaurace, regionální potraviny:

Penzion Böhmerwald v Železné Rudě https://www.pension-bohmerwald.cz/

Hotel Horizont Špičák https://www.resorthorizont.cz/

Hotel Belveder s pivovarem https://www.hotelbelveder.cz/belveder/

Café Charlotte http://www.cafe-charlotte.cz/

Řeznictví Šnebergr – regionální potravina http://www.reznictvisnebergr.cz/

Prášily

Pod Hraničním hřebenem na západním okraji šumavských Plání navštívíme Prášily. Je to jediná obec v bývalém vojenském újezdě Dobrá Voda, která nebyla srovnána se zemí. I tak se ale v 90. letech po otevření a zpřístupnění území nacházela v tristním stavu. Naštěstí se časy změnily a změnily se i Prášily. Dnes je obec moderním a vzkvétajícím turistickým centrem s opravenými domy a vybudovaným turistickým zázemím. Prášily se staly ideálním východiskem turistických cest. Starou Hůrkou a Frauenthalem prochází Šumavská sklářská stezka. Vzhledem k rozsáhlosti území Prášil se zde nalézá několik výchozích míst turistických stezek. Nástupní místo Stará Hůrka je východiskem pro návštěvu jezera Laka a Staré Hůrky. Nástupní místo parkoviště Slunečná je výchozím bodem stezek na Prášilské jezero a na rozhlednu Poledník. Směrem na Srní se nachází nástupní místo Velký Bor. Z Velkého Boru vede stezka směrem ke Křemelné, která v lokalitě Stodůlky navazuje na stezku kolem hory Křemelné (Paště – Babylon - Rovina - Frauenthal – Prášily). Za projití stojí i stezka na Zelenou Horu, která vede z Velkého Boru opačným směrem nad Srní.

Služby

Doporučujeme:

Hostinec u Michala Prášily https://www.prasilskyraj.cz/u-michala/

Cukrárna Pampeliška Prášily https://www.prasilskyraj.cz/pampeliska/

Srní

Při cestách po šumavských Pláních nemůžeme minout Srní. Historická obec, dnes moderní turistické centrum. Stejně jako všechny obce Plání, je i Srní ideálním východiskem pro turisty objevující krásnou přírodu i historii Šumavy. K tomu napomáhají i četné tematické stezky. Jsou to zejména Šumavská sklářská stezka, Otavská sklářská stezka a Dřevařská stezka. Na všechny tyto stezky se můžeme napojit na Antýglu, který společně s nedalekou Rokytou tvoří hlavní východisko stezek v oblasti Srní. Kromě historických stezek můžeme projít i stezky přibližující nádhernou šumavskou přírodu, zde spojenou především s vodními toky. Začíná zde stezka Povydřím po proudu Vydry na Čeňkovu Pilu, stezka kolem Hamerského potoka směrem na Horskou Kvildu, či stezka kolem Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Lokalita disponuje zázemím parkovišť. V samotném Srní nalezneme východisko stezek na návsi u informačního centra obce. Zde doporučujeme navštívit Vlčí stezku, či stezku na Hauswaldskou kapli.

Služby

Doporučujeme:

Hotely Srní https://www.hotely-srni.cz

Modrava

Snad žádný návštěvník Šumavy si nenechá ujít návštěvu Modravy, která se nachází v samotném srdci šumavských Plání. Atraktivní okolí Moravy přímo vybízí k pěší turistice. Turistický prožitek znásobí množství tematických stezek, které návštěvníka provedou těmi nejkrásnějšími místy Šumavy. Samozřejmostí je i dokonalé turistické zázemí. Na Modravě se scházejí nejvýznamnější turistické stezky Šumavy Šumavská sklářská stezka, Otavská sklářská stezka, Dřevařská stezka a Zlatá cesta. Tyto naučné stezky vesměs připomínají historii regionu. Můžeme si ale projít i stezky zaměřené na šumavskou přírodu. Za všechny doporučujeme Naučnou stezku Modrava – Hradlový most. Modravsko ale disponuje i množstvím dalších stezek, jako např. Naučná stezka Modrava – Filipova Huť, Z Modravy podél Roklanského potoka k Tříjezerní slati, Modrava – Březník. Východisko stezek je před Infocentrem Modrava.

Služby

Doporučujeme:

Pivovar Lyer Modrava https://www.pivovarmodrava.cz/lyer/

Hotel Mádr Modrava https://hotel-madr-modrava.hotel.cz/

Klostermannova chata Modrava https://www.klchata.cz/

Kvilda

Hraniční přechod Bučina činí z Kvildska žádoucí východisko pro turisty toužící navštívit území Šumavy i Bavorského lesa. Velké množství přeshraničních tras umožní poznat jak jedinečnou přírodu, tak společnou historii území. Všechny přeshraniční stezky vedoucí do Bavorska se potkávají na kvildském náměstí, které je tak výchozím turistickým místem. Dále pak vedou souběžně po trase Kvilda – Bučina. V Bavorsku pokračují do Finsterau a Mauthu kde se postupně větví. Kvildou tak procházejí Šumavská sklářská stezka, Zlatá stezka a stezka Slatěmi a pláněmi Šumavy a Bavorského lesa. Pro milovníky a kultury doporučujeme postupně projít (či projekt na kole) Cestu podmaleb na skle, která se vrací k historii malování svatých obrázků na sklo a propojuje Muzeum podmaleb v Kvildě a Muzeum podmaleb v Schönbrunn am Lusen (Obec Hohenau). Kvilda disponuje i kratšími lokálními stezkami zaměřenými na krásy okolní přírody. Za všechny doporučujeme stezku Prameny Vltavy.

Služby

Doporučujeme:

Chata Kvilda https://www.kvilda.eu/chatakvilda/

Horská Kvilda

Součástí Kvildska je i Horská Kvilda. Územím Horské Kvildy prochází Zlatá stezkaZlatá cesta. Obě historické větve přicházejí od Kašperských Hor a na Horské Kvildě se větví na Zlatou stezku pokračující na Bučinu a Zlatou cestu, která dále vede na Březník. Přes bývalou osadu Zhůří prochází Otavská sklářská stezka směřující k říčce Vydře a na Antýgl. Za návštěvu stojí i stezka směřující na Ranklov – Zlatou studnu – Churáňov. Východisky stezek jsou parkoviště před infocentrem a parkoviště Zhůří.

Služby

Doporučujeme:

Hotel Rankl Horská Kvilda http://www.hotelrankl.cz/

Borová Lada

Nejvýchodnější částí šumavských Plání jsou Borová Lada. Oblast Borovoladska, stejně jako Kvildsko zatraktivňuje blízkost přechodu Bučina a propojení území na sousední Bavorsko. I do Borových Lad vede Šumavská sklářská stezka. Z Borových Lad se pak stezka vrací na Bučinu, kde navazuje na bavorské stezky v oblasti Mauth-Finsterau. Krásy šumavské přírody pak přiblíží stezka Borová Lada – Chalupská Slať – Šindlov – Alpská vyhlídka – Švajglova Lada – Borová Lada a Naučná stezka LES. Východisky stezek jsou parkoviště u Chalupské slati a parkoviště v Borových Ladech.

Kašperské Hory

Městem s bohatou historií a regionálním centrem jsou Kašperské Hory. Návštěvník na každém kroku vnímá slavnou minulost i krásy šumavské přírody, která město obklopuje. Kašperskohorsko se stává, díky svému zázemí a turistickým atraktivitám, vyhledávaným cílem turistů snad všech kategorií. Tomu odpovídá i síť turistických stezek. V Kašperských Horách začíná Zlatá stezkaZlatá cesta, dále městem prochází Otavská sklářská stezka. Historii zlatokopectví připomíná Stezka zlatokopů procházející Amáliným údolím a na význam města ležícího na hranici odkazuje Stezka strážců hranice. Východiskem stezek je náměstí, kde v prostoru před kostelem nelze přehlédnout turistické rozcestníky, které zájemce nasměrují příslušným směrem. Nelze opomenout ani hlavní turistickou atraktivitu hrad Kašperk, ke kterému vede stezka z parkoviště v sedle pod hradem. Stezku si lze ještě prodloužit na Pustý Hrádek.

Služby

Doporučujeme:

Ubytování

Šumavské bylinné lázně ParkHotel Šumava v Kašperských Horách https://www.sumavskelazne.cz/lazne/

hotel Kašperk https://www.hotelkasperk.cz/,

hotel Nebespán http://nebespan.cz/hlavni-strana/

penzion na Solné stezce http://www.nasolnestezce.cz/,

Gastronomie

Kašperskohorský pivovar https://www.facebook.com/kasperskohorskypivovar/

pražírna kávy Rósta Kafe http://www.rostakafe.cz/

Rejštejn

V údolí Otavy na jejím horním toku se nachází historické město Rejštejn. Město proslulo sklářstvím a vzhledem ke své poloze na vodním toku Otavy i vazbou vorů a splavováním dřeva, které se dopravovalo z těžebních revírů horní Šumavy do vnitrozemí. Na tyto, pro Rejštejn typické, činnosti odkazuje Otavská sklářská stezka, na kterou se lze připojit v části Rejštejna Klášterský mlýn a Dřevařská stezka vedoucí při vodním toku Otavy. Zde doporučujeme návštěvu historického vaziště vorů Pauliny louky (z Rejštejna proti proudu řeky směrem na Čeňkovu Pilu) a případné pokračování po stezce buď na Modravu nebo do Dlouhé Vsi. Jednou z nejznámějších stezek na Šumavě je Povydří kopírující tok říčky Vydry proti proudu z Čeňkovy Pily přes Turnerovu chatu na Antýgl.

Dlouhá Ves

Dlouhá Ves je historicky spjata s řekou Otavou. Typickou činností vždy bylo plavení dřeva a jeho zpracování. V Dlouhé Vsi bylo největší vaziště vorů v Čechách. Do Dlouhé Vsi proto vede Dřevařská stezka, která kopíruje splavování dřeva z Modravského těžebního revíru po šumavských potocích, Vchynicko-tetovském kanálu, Otavě až na vaziště vorů v Dlouhé Vsi, kde končí. Zpracováním dřeva a dřevařským průmyslem se zabývá stezka Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese. Turistické nástupiště k oběma stezkám jsou u Hradlového mostu v Dlouhé Vsi (přes Otavu směrem na Hartmanice). K naučným stezkám o historii území patří i Po stopách Zlaté stezky, která začíná u kostela a navazuje na Zlatou stezku v Kašperských Horách. Na řece Otavě leží i část Annín. Annín proslul především sklářstvím. Proto tudy prochází Otavská sklářská stezka. Za návštěvu stojí rekonstruovaná kaple a hrobka sklářské rodiny Schmidů. Turistické nástupiště je u hotelu Annín.

Služby

Doporučujeme:

Hotel Annín http://www.hotelannin.cz/

Sušice

Nástupním místem pro návštěvníka centrální Šumavy přijíždějícího směrem od Prahy a Strakonic je Sušice. Sušice je napojena na systém šumavských stezek. Končí zde Otavská sklářská stezka. Významný je systém stezek Sušická pavučina. Doporučujeme i stezku Ze sušického náměstí na Svatobor. Východisko turistických stezek je na náměstí před Muzeem Šumavy.

Služby

Doporučujeme:

Hotely

Gabreta Sušice – tel.: +420 376 523 308, www.hotelgabretasusice.cz

Pekárna Sušice - tel.: +420 603 241 750, www.hotelpekarna.cz

Penziony

Ubytování Roušarka – tel.: 777 358 722, www.rousarka-susice.cz

Penzion U Vítovců – tel.: 376 523 224, www.penzionuvitovcu.cz

Soukromí

Apartmán PrimaByt – tel.: 606 649 894, www.primabyt.com

Apartmány U Vavřince – tel.: 602 851 876, www.apartmanyuvavrince.cz

Bavorský les

Bayerisch Eisenstein

Nejbližším místem pro nástup na bavorské stezky v oblasti Železnorudska je Bayerisch Eisenstein. Východisko stezek je před informačním centrem na radnici městečka. Jedna z nejkrásnějších a námi doporučená stezka je Prastarými lesy k jezírku Schmalzbach-Schwelle a hostinci Schwellhäusl.

Zwieslerwaldhaus

Jedním z nejznámějších turistických východisek v blízkosti české hranice je Zwieslerwaldhaus. Nástupiště stezek je u parkoviště v centru obce. Turistům je nabízena celá řada značených stezek s různým stupněm obtížnosti. Doporučujeme trasu Soutěskou Höllbachgspreng na vrchol Falkenstein, či k hostinci Schwellhäusl.

Spiegelau

Centrem Bavorského lesa v oblasti Roklanu je Spiegelau. Toto městečko je známo jako nástupní místo na Velký Roklan. Za marketem Norma nastoupíme na Igelbus, který nás dopraví na východisko stezek Gfall. Odtud pokračujeme pěšky stezkou Na Velký Roklan. Další doporučenou stezkou je Divoce romantická soutěska Steinklamm. Východiskem je parkoviště v ulici Steinklammstrasse.

Waldhäuser

Jedním z turistických východisek pro oblast Luzného je Waldhäuser. Jako nástupní místo doporučujeme parkoviště u mostu Fredenbrücke, kde začíná doporučená stezka Roklí Teufelsloch na Luzný. Východisko dalších stezek najdeme na parkovišti na horním okraji obce směrem na Luzný.

St. Oswald

Východiskem stezek po Bavorském lese je i St. Oswald. Zde doporučujeme stezku Se zmijí kolem rašeliniště Klosterfilz. Východiskem trasy je parkoviště Diensthüttenstrasse.

Schönberg

Východisko turistických tras se nachází na náměstí Marktplatz. Odtud se můžeme vydat na Okruh na Kadernberg.

Grafenau

Okresní město Grafenau disponuje celou řadou turistických stezek různé náročnosti. Jednotlivé stezky, jejich nástupní místa a náročnost doporučujeme zjistit městském v infocentru – Touristinformation Rathausgasse 1, Grafenau, Náš tip je Cesta Nejsvětější Trojice a Medvědí stezka.

 


Kompletní přehled stezek na obou stranách hranice naleznete na webovém portálu https://www.sumava-bavorskyles.cz/gabreta/stezky.asp, příp. na stránkách jednotlivých obcí.

Kompletní přehled služeb v Čechách naleznete na webovém portálu ŠumavaNet https://www.sumavanet.cz/ a v Bavorsku na webových stránkách jednotlivých obcí.

Kompletní informace o regionu a tištěné materiály obdržíte v obecních infocentrech:

Infocentrum Klatovy https://www.klatovy.cz/icklatovy/

Informační a turistické centrum Železná Ruda https://www.zelezna-ruda.cz/itcruda/

Informační centrum obce Prášily https://www.sumavanet.cz/icprasily/

Informační centrum Srní https://www.sumava.net/icsrni/

Informační centrum Modrava https://www.sumavanet.cz/icmodrava/

Informační středisko Horská Kvilda https://www.horskakvilda.eu

Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory https://www.kasphory.cz/turista

Městské informační centrum Sušice https://www.mestosusice.cz/icsusice/

Reklama – Google