Muzeum je umístěno v původní dřevěné budově seismické observatoře. 

Seismická stanice Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Kašperských Horách. Tato observatoř patří k nejvýznamnějším zařízením svého druhu ve světě. Stanice Kašperské Hory s kódovým označením KHC byla po svém vzniku vřazena do mezinárodní sítě seismických stanic. Vyhodnocené seismogramy se předávají pravidelně do mezinárodních datových center, kde se určují základní údaje o jednotlivých zemětřeseních. Podle statistiky mezinárodního seismologického centra ISC ve Velké Británii zaregistrovala stanice KHC v období let 1964 – 1989 nejvíce seismických jevů ze všech stanic světové sítě a tak se tato stanice zařadila k nejcitlivějším stanicím vůbec.

Seismická stanice v Kašperských Horách byla zřízena v roce 1960 na základě výsledků výzkumu seismického neklidu v českých zemích původně k doplnění ústřední seismické stanice Geofyzikálního ústavu v Průhonicích u Prahy. Kritériem pro umístění nové stanice právě do oblasti Kašperských Hor byl malý seismický neklid, dobré podloží a nepřítomnost velkých staveb. K 1.lednu 1960 bylo vydáno povolení ke stavbě a v květnu téhož roku byla již stanice uvedena do provozu. Kašperskohorská seismická stanice se nachází v údolí Zlatého potoka v lokalitě Mlýn Na rybníce (Weihermühle). Přístroje zaznamenávající kmity půdy – seismometry jsou uloženy ve štole Kristina, která tu zbyla po dolování zlata. Zesílené signály zaznamenané seismometry se přenášejí kabely do registrační místnosti se záznamovými přístroji ve zvláštní budově. Velkou zásluhu o rozvoj a chod této seismické stanice měl občan města Kašperských Hor pan Bohumil Bartizal, který tu pracoval přes 20 let. 

V roce 1973 zde Ing. Axel Plešinger vyvinul a jako první na světě rutinně provozoval světově unikátní registrační aparaturu, která zaznamenávala seismické signály ve velmi širokém rozsahu frekvencí.  

Otevřeno: Každou první sobotu v měsíci od května do září. Exkurze začínají v 9, 11, 13 a 15 hodin.

Telefon: +420 376 582 333

Plakátek z roku 2019 – aktuální termíny ověřte

 


 


Mapa

Reklama – Google

Reklama

Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
Prodej: Vánoční stromky, klest, vzrostlé jehličnany. Nabízím: sečení a mulč. trávníků, práci s motor. pilou, střih živ. plotů, zalesňování, lesní prořezávky.
Nově postavený rekreační dům v krásné přírodě Kašperskohorska pro klidnou i aktivní dovolenou.

Reklama – Google