Plakát festivalu (pdf...)
Program festivalu (pdf...)

Aktuálně: 5.11.2014

Festival duchovní hudby Musica sacra probíhající od 2. do 14. listopadu 2014 v jihozápadních Čechách a v Dolním Bavorsku (http://www.musicasacra-festival.eu), má za sebou na české straně již tři koncertní vystoupení - vedle provedení Wentzelyho requiem v Boru u Tachova soubory Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum přinesl tentýž den návštěvníkům Skoků u Žlutic realizaci requiem Johanna Michaela Haydna a také dvou světových premiér - Hymnu o porozumění Jiřího Bezděka psaného přímo pro tuto lokalitu a moteta Laß Trübsal, Angst und Not bavorského skladatele Holmera Beckera. 3. listopadu provedl ženský sbor Collegium vocale z Karlových Varů pod vedením Jiřého Štrunce českou duchovní hudbu 20. století v přeštickém kostele.

Vít Aschenbrenner

Fotogalerie:

Bor

Skoky

Přeštice

Foto: Karel Nováček, www.fotofofr.com

Základní informace:

V první polovině listopadu se v rámci nového festivalu Musica sacra rozezní osm církevních památek našeho regionu tóny duchovní hudby od středověku po současnost. Duchovní hudba znějící v rámci festivalových koncertů i během doprovodu liturgických obřadů pomůže odhalit naše společné hudební vazby se západní Evropou a pokusí se přispět k tomu, aby tento pohraniční region se svojí pohnutou nedávnou minulostí opět nalezl svoji identitu a dospěl k usmíření všech napáchaných křivd. Festival je součástí širšího mezinárodního českobavorského projektu Europamusicale, realizovaného mnichovskou nadací Europäische Kulturstiftung Europamusicale. Jejím českým partnerem a zároveň organizátorem české části festivalu je Kolegium pro duchovní hudbu z Klatov, jež má na tomto poli již bohaté zkušenosti. Evropský hudební festival Europamusicale "Musica sacra" (reg.č.projektu 307) může být uskutečněn díky finanční podpoře v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká repulibka - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Volba míst konání festivalu i oslovení účinkující jsou ztělesněním architektonického i hudebního bohatství jihozápadních Čech. Organizátoři nevybírali pouze dominantní církevní stavby regionu jako jsou kostel v Přešticích, jezuitský kostel v Klatovech, klášterní kostel v Kladrubech či plzeňská katedrála sv. Bartoloměje, ale zaměřili se také na malé či pozapomenuté architektonicky cenné stavby jako kostel v Čečovicích, Mariánské Týnici či ve Skocích u Žlutic. Rovněž výběrem těles chce festival upozornit na to nejlepší, co tato oblast nabízí. Vedle tradiční plzeňské České písně či domažlického Čerchovanu uslyšíme také Collegium vocale z Karlových Varů či slibně se rozvíjející mladé plzeňské uskupení Consortium musicum nebo komorní soubor Gontrassek provozující českou hudbu husitské doby. Jako zahraničního hosta festival přivítá Dolnobavorský lékařský orchestr z Deggendorfu.

Musica sacra láká návštěvníky turisticky hodnotných církevních staveb regionu nejen na skladby světoznámých skladatelů jako je Händelův Mesiáš, Sedm posledních slov našeho Spasitele od Josepha Haydna či Gloria Antonia Vivaldiho. Právě pozvání středověkého souboru Gontrassek či Collegia vocale se soudobou českou hudbou 20. století prozrazuje, že Musica sacra usiluje uvést také zřídkakdy provozovaný repertoár staré i té nejnovější hudby. Ambice festivalu však sahají až do žhavé současnosti. Z jeho popudu vznikly nové skladby od plzeňského skladatele Jiřího Bezděka a bavorského skladatele Holmera Beckera, jejichž tématem je reflexe pohnuté minulosti tohoto pohraničí a současná snaha po usmíření napáchaných křivd. Ne náhodou budou tyto skladby ve světové premiéře provedeny na dušičky ve zdevastovaném kostele ve Skocích, který v posledních letech znovu vstává z popela.

Festival zve na své koncerty nejen všechny zájemce o duchovní hudbu, ale i ty, jimž nejsou lhostejné architektonické památky našeho regionu, jeho kulturní a hudební tradice a zejména pohnuté dědictví minulosti. Program všech festivalových vystoupení naleznete na webových stránkách festivalu http://www.musicasacra-festival.eu/program/

Vít Aschenbrenner

Reklama – Google

Reklama

Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Prodej a servis IT techniky. Počítače, notebooky, mobilní telefony, tablety, tiskárny a spotřební zboží.
Oslovte zákazníky na perspektivním médiu současnosti.

Reklama – Google