MOKROSUKY A OKOLÍ : HISTORIE, SOUČASNOST

Czech • Deutsch • English
 Znak obce Mokrosuky
Cesta: Titulní stránka > Historie, současnost

Historie, současnost

Historie, památky

Ves se připomíná již ve 14. století jako majetek velhartického hradu. Roku 1418 se uvádí v souvislosti s mlýnem a roku 1542 se připomíná ve vsi dvůr. Při rozdělení velhartického panství kolem roku 1560 byla ves připojena k panství kolineckému a novým majitelem se stal Václav Vintíř z Vlčkovic.

Roku 1579 prodal ves Mokrosuky Volfovi Gorhardovi Perglarovi z Perglasu a ten, nebo jeho syn Václav Otokar, zde koncem 16. století postavil renesanční tvrz obehnanou vodním příkopem. Václav Otakar byl po Bílé Hoře odsouzen za účast na stavovském povstání.

Během třicetileté války zde bylo ubytováno vojsko Baltazara Marradase. Později byl výnos ze statku používán pro pluk Martina de Hoeff-Huerty. Roku 1679 se majitelem Mokrosuk stává Arnošt Vojtěch Račín a Mokrosuky jsou připojeny k panství Hrádek.

Roku 1850 : - 45 stavení, 123 českých obyvatel, - 9 koňů, 185 kusů hovězího dobytka ( z toho 3 býci, 91 krav, 34 volů a 57 jalovic), 379 ovcí, 6 koz a 74 prasat Roku 1938 : 332 obyvatel a 59 stavení

Významnou památkou v Mokrosukách je bývalá vodní tvrz. Ta byla v roce 1579 přeměněna Volfem Gothardem z Perglasu na dvoukřídlý renesanční zámek s arkádovým průčelím, jehož fasáda byla ozdobena sgrafity. Při pozdějších úpravách byla přistavěna i zámecká kaple, z níž se do dnešní doby dochoval pouze polokruhový výklenek mezi severní a jižní stranou. Ve druhé polovině 20. století sloužil zámek veřejným účelům.

Osobnosti

16.9.1928 Mokrosuky - 24.9.1974 Klatovy. Kněz a významný teolog.
1917 - 2000. Prof. MUDr. Václav Vojta - dětský neurolog, který se výrazně zasloužil o rozšíření znalostí v oboru dětské neurologie a kineziologie.

Současnost

V první polovině 20. století ve vsi žilo přes 300 obyvatel, v současné době je zde trvale hlášeno zhruba 130 občanů. Obec má kvalitní spojení do Sušice i Klatov a to především díky vlakové zastávce na trati Horažďovice - Klatovy. S okolními obcemi je spojena i autobusovou dopravou.

V obci se nalézá obchod se smíšeným zbožím a několik drobných firem.

Fotogalerie z malé vesničky u Mokrosuk, která je stranou od dopravního ruchu.
U příležitosti 600 let oslav trvání obce Mokrosuky proběhlo slavnostní odhalení pomníku Prof. MUDr. Václavu Vojtovi rodákovi z Mokrosuk. Odhalení pomníku proběhlo 28. září 2019 ve 13 hodin.

Současné fotografie

Fotogalerie z malé vesničky u Mokrosuk, která je stranou od dopravního ruchu.
Fotogalerie v rámci šumavské regionální fotogalerie.
Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Mokrosuky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ