Historie, současnost

Historie, památky

Historie Lenory je velmi těsně spjata s historií zdejší sklárny.
Necelý kilometr za Lenorou směrem na Volary překračuje Vltavu krytý dřevěný most (tzv. rechle). 25 m dlouhá stavba je cennou technickou památkou.
Od Kubovy Hutě přes Zátoň, Lenoru až ke Stožci byla v předválečných letech 1937–1938 vybudována linie bunkrů, tzv. řopíků, které měly odrazit první útok nepřítele.
Původní sklářské dřevěné domky byly postavené pro první zaměstnance sklárny po roce 1834.
Zděná obecní pec na chleba z roku 1837, v létě se zde pravidelně pořádá veřejné pečení chleba, koláčů, housek a lenorských placek.
Malíř skla Andreas Hartauer se zapsal se do podvědomí zdejších obyvatel svou písní "Tief drin im Böhmerwald", známou pod českým textem "Tam v krásné Šumavě"
Muzeum je unikátním historickým dokladem sklářské výroby v obci, která proslavila Lenoru v celém světě.
Vila z přelomu 20. a 30. let 20. století. Sídlo mateřské školky.
Zámeček v Lenoře byl postaven ve 40. letech 19. století jako sídlo rodiny majitele lenorských skláren Wilhelma Kralika.

Současnost

Jediný pokračovatel kdysi světoznámé sklářské výroby v Lenoře. Práce malé díly se odkazuje ke staleté tradici šumavských brusičů skla.
Navštivte lenorskou obecní opec - pečeme každou poslední sobotu v měsíci od jara do konce roku.
Slavná minulost, smutná současnost.