Kostel Zvěstování Panny Marie, je románského původu. Byl postavený již na sklonku 12. nebo začátkem 13. století. Původní stavba tohoto kostela byla gotická. Zbynický kostel představuje stavbu přesně orientovanou podle světových stran, dříve jistě byl obehnán obrannými hradbami, valy a příkopy, neboť vedle bohoslužebných úkonů sloužily kostely jako útočiště při ohrožení obyvatel kraje Původní románské stavbě zbynického chrámu náleží zdivo lodi a část severní a jižní zdi presbytáře.

Mohutná hranolová věž přiléhající k západnímu průčelí lodi byla postavena později. Předpokládá se, že zde existovala nejdříve kaple, pojatá později do kostelní stavby jako jeden ze stavebních prvků. Teprve v době vrcholné gotiky asi v 15. století došlo k zásadní přestavbě, při níž vznikla apsida a byl postaven nový chór s polygonálním více-úhlovým závěrem, a dále boční kaple a sakristie.

V roce 2002 byla zahájena nejrozsáhlejší oprava celého kostela.  Projekt oprav vypracoval ing. arch. Pavel Lejsek. Na úhradě všech finančních nákladů se podíleli sbírkou občané. Na opravu střechy přispěl stát dotací z fondu záchrany kulturního dědictví. Velkou část uhradila farnost z dědického odkazu Marie Baťkové, která odkázala farnosti nemovitosti v Hrádku a Kolinci. Z prodeje hrádeckého domu se získala značná část peněz na opravu.

Kostel v minulosti býval velmi oblíbeným poutním místem šumavského podhůří.


Mapa

Reklama – Google