Dominantou Hamrů je památkově chráněný kostel Bolestné Panny Marie, který vznikl přestavbou původní kaple v roce 1773. Kaple stávala na pozemku Kollerova dvora a odtud je i lidový název Kollerův kostel. Založení farního úřadu v roce 1785 přineslo do obce i vedení matrik, které do té doby byly pro Hamry vedeny v Nýrsku a v Dešenicích.

Obci se počátkem devadesátých let díky peněžním darům německých starousedlíků podařilo zrekonstruovat tento krásný kostel, který byl před pádem železné opony v podstatě na odpis.

Kostel od války až do roku 1992 trpěl značnou devastací. Obci Hamry se v rámci česko-německé příhraniční spolupráce se sdružením rodáků německé národnosti „Künische Gemeinde Hammern“ se podařilo kostel opravit a znovu vysvětit v červenci roku 1993.

Prostory kostela zdobí barokní obraz Panny Marie zapůjčený od pražského Arcibiskupství z depozitáře Náboženské matice, Madona Panny Marie s Ježíškem, lidová plastika z lipového dřeva pocházející ze zbouraného dolního Nýrského kostela a novodobé podmalby na skle od pražského profesora Jiřího Patery.

Na prostranství před kostelem je umístěna kulturně-historická památka – žulová kašna s letopočtem 1846. Kašna jeden čas sloužila i pro ukládání melasy na krmení dobytka.

Nově vybudované dílo Cesta Panny Marie Bolestné nalezneme podél pěší stezky s 85 schody vedoucími ke kostelu v Hamrech. Do osmi původních žulových kamenů, z bývalé křížové cesty, byly osazeny keramické plastiky vyjadřující sedm bolestí Panny Marie. Další čtyři plastiky jako volné pokračování díla od klatovského keramika Gustava Fifky zdobí prostory kostela

Foto cesty : Obecní úřad Hamry


Mapa

Reklama – Google

Reklama

Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Fotografování i z ptačí perspektivy. Propagační materiály a pohlednice na klíč pro hotely, obce, firmy,...
Apartmány a pokoje ve známém penzionu, parkoviště a garáže. Restaurace s celodenním provozem, salónek, letní terasa.

Reklama – Google