Nadace Konráda Adenauera poprvé udělovala lokální novinářské ceny Konrád - Adenauer - Stiftung a Prager Zeitung poprvé v České republice udělili v říjnu v Praze Lokální novinářskou cenu, kterou získali publicista Karel Havlík z klatovského Magazínu ze Šumavy a redaktorka MF Dnes z Olomouckého kraje Ivana Pustějovská. Nadace odměnila novinářské práce na téma rozšiřování Evropské unie se zvláštním zřetelem na vstup ČR do EU a česko - německé vztahy. Konrád - Adenauer Stifung je politickou nadací. Jméno prvního německého spolkového kancléře nese od roku 1964. Konrád Adenauer a jeho zásady jsou pro nadaci, která má 56 zahraničních poboček a v naší republice působí jedenáctým rokem, posláním a závazkem. Nadace v současnosti pracuje na více než 200 projektech ve 120 zemích světa. V Německu má např. 21 vzdělávacích středisek. Nadace se zasazuje na národní a mezinárodní úrovni prostřednictvím politického vzdělávání o mír, svobodu a spravedlnost. Usiluje zejména o upevňování demokracie, podporu evropského sjednocení a rozvoj politické spolupráce. Organizuje např. mezinárodní kongresy, podporuje nadané mladé lidi, zejména novináře a umělce a každoročně uděluje renomovanou literární cenu, pořádá výstavy, autorské čtení aj. Nadace se také zabývá posílením role ve společnosti, nezávislých odborů, vědeckou spoluprací, rozvojem venkova, ochranou životního prostředí a celou řadou významných akcí. Udělení ceny našemu publicistovi, je poctou pro Magazín ze Šumavy, který vychází v Euroregionu Šumava - Bavorský les od roku 1997. S příspěvky oceněného publicisty a psychologa se můžete pravidelně setkávat i na Informačním serveru ŠumavaNet.CZ. U příležitosti předání cen se uskutečnila panelová diskuse novinářů a politologů na téma Náklad, zakázka, odpovědnost - žurnalistika v novém tisíciletí. Velvyslanec Spolkové republiky Německo J. E. Dr. Michael Libal ocenil iniciativu odměněných novinářů a prohlásil, že v USA se říká, že veškerá politika je politika lokální a o to větší je odpovědnost provinčních novinářů. "Sám jsem synem novináře, takže vím, že většina velikých novinářů začínala jako lokální." Novinář má sice také úkoly politické, ale není v roli politika, poznamenal velvyslanec s tím, že nemá politikům poklonkovat, ale má jim šlapat na paty, ale také, je–li to nutné, je podporovat. Důležité je, aby zůstal protiváhou politické moci. V debatě např. zazněla výtka o možné závislosti českých žurnalistů na německých vydavatelích, což naši redaktoři popřeli. „Německým vydavatelům nejde o nic jiného, než o zisk. To bylo klíčovým motivem vstupu na náš mediální trh,“ shodli se všichni. Novinář tohoto tisíciletí by měl zachovávat profesionální etiku a být nezávislý a odpovědný k faktům.

Reklama – Google