3 km severně nad Kašperskými Horami se vypíná majestátní gotický hrad Kašperk, který se svou nadmořskou výškou 886 m. n. m. je nejvýše položeným královským hradem v Čechách.

Hrad Kašperk nechal v roce 1356 vybudovat český král a římský císař Karel IV. Výstavbu trvající pouze 5 let měl pod dohledem Vít zvaný Hedvábný a za realizaci prý odpovídal Michal Parléř. Pod jejich vedením vyrostl na podlouhlém severozápadním výběžku hory Ždánova rozsáhlý hradní areál, zajišťující hned tři funkce. Jednak to byl dozor nad zlatonosným revírem, dále obrana hranice se sousedním Bavorskem a posledním úkolem se stalo zajištění bezpečnosti provozu na nově zbudované obchodní cestě, nazvané Zlatá stezka.

Přestože byl Kašperk hradem královským, Karel IV. zde nepobýval a hrad i s panstvím pronajímal tzv. zástavním držitelům za určitý peněžní obnos. Prvním držitelem hradu byl pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. Mezi další významné rody patří např. rod Zmrzlíků ze Svojšína, Šternberkové, Švamberkové nebo jeden z posledních držitelů slezský rytíř Jiří z Lokšan.

V době 16. století začal postupně význam Kašperku upadat a definitivním bylo rozhodnutí císaře Rudolfa II. rozprodat kašperské panství. Roku 1616 hrad odkoupilo město Kašperské Hory již jako zpustlý.

Nový zájem o tuto romantickou zříceninu nastal až kolem poloviny 19. století a Kašperk začal opět nabírat na své síle. Hrad procházel četnými rekonstrukcemi, které mu daly dnešní podobu a vytvořily tak i možnost zpřístupnit tento středověký hrad široké veřejnosti.

Na protějším kopci, cca 400 m od hradu, je ještě dnes vidět zřícenina Pustého hrádku. Tato pevnůstka byla součástí fortifikačního systému Kašperku postavená zřejmě Zdeňkem ze Šternberka v 2. polovině 15. století. Dnes už hrádek slouží pouze jako místo, ze kterého je okouzlující výhled jak na šumavské kopce, tak na samotný hrad Kašperk.

Současnost

Dnes je hrad Kašperk otevřený veřejnosti přes celou hlavní sezonu, v zimně pak o vánočních svátcích od 28.12. do 1.1. probíhají zimní prohlídky hradu s doprovodným programem. Kašperk nabízí dva prohlídkové okruhy, zakončené vyhlídkou do kraje z jedné z hradních věží. Hrad Kašperk také nabízí speciální dětské interaktivní prohlídky.

Hrad každoročně doplňuje program řadou zajímavých akcí, jako jsou divadelní představení, šermířská vystoupení, noční a zimní prohlídky nebo řemeslné ukázky šumavských originálních produktů. Pobyt na hradním nádvoří je zpestřen např. možností střelby z luku či kuše.

Text: Ing. Veronika Rosecká, Hrad Kašperk

Více informací na www.kasperk.cz

Dopopručujeme:


Mapa

Reklama – Google

Reklama

Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion U Pstruha, Modrava
Penzion U Pstruha, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
Country saloon Beňovy
Country saloon Beňovy
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Prodej a servis lesní, zahradní a komunální techniky, stavebních strojů, sněžných skútrů a čtyřkolek. Prodejny Klatovy a Domažlice.
Zámecký penzion ***, rodinné apartmány s terasou, koupání, zámecký park, dětské hřiště, kuželník, obří šachy a dáma, Segway... (*I)

Reklama – Google