HORNÍ VLTAVICE A OKOLÍ

Historie, současnost

Historie, památky

Horní Vltavice patří k velmi starým sídlům. První zmínka o obci je zaznamenána již v roce 1257. Obec ležela na jedné z větví Zlaté stezky, která vedla od Vimperka k bavorskému Freyungu a odtud dále do Pasova.

Současnost

Spádovou oblastí je pro obec 12 km vzdálený Vimperk. V pracovních dnech má obec dobré autobusové spojení. Po rozpadu Státních statků a průmyslových závodů ve Vimperku a Sklárny v Lenoře je v obci poměrně vysoká nezaměstnanost. V obci je vybudován nový vodovod včetně 250m3 vodojemu. V levé části (levý břeh Vltavy) je zbudována nová kanalizace a ČOV. V záměrech obce je kompletní plynofikace a dostavba kanalizace a přečerpávací stanice na pravém břehu Vltavy. V letošním roce bylo vydáno stavební povolení na dostavbu kanalizace na pravém břehu Vltavy a rekonstrukce ČOV, pokud bude obci přidělena státní dotace bude v letošním roce stavba i zahájena. Aktivity občanů. Občané sdružení ve spolcích se podílí na realizaci POV. V loňském roce např. údržba zeleně okolo požární nádrže, okolí pomníčku padlých, údržba hřbitova, sběr odpadů okolo komunikací…. Občané tyto práce z části vykonávají bezplatně. Občané se podílí i na realizaci dalších akcí v obci mimo POV. Občané obce se setkávají při spolkových akcích a schůzích a při akcích organizovaných obcí, které vylepšují sousedské vztahy a vesnickou pospolitost. Při dovršení věku 60-ti let dostávají všichni občané věcný dar a při dovršení 80-ti let jsou občané navštěvování zástupci obce. Čtvrtletně je obcí pořádán den otevřených dveří, kdy jsou s občany projednávány různé oblasti života v obci.
Ocenění obce Horní Vltavice
Ukázky některých ocenění

Současné fotografie

Horní Vltavice - aktuální fotogalerie z akcí ...
Fotogalerie spravovaná Obecním úřadem Horní Vltavice
Boubínsko - Kubova Huť, Horní Vltavice
Fotogalerie v rámci šumavské fotogalerie
Hornovltavicko objektivem V. Hoška
Fotogalerie poskytnuté Obecním úřadem Horní Vltavice