HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: HISTORIE, SOUČASNOST

Czech • Deutsch • English
Cesta: Titulní stránka > Historie, současnost

Historie, současnost

Historie, památky

Historie Horažďovic je odedávna spjata s nedalekou staroslavnou Práchní. Již v 10. století zde vzniklo opevněné hradiště a zhruba o dvě století později se stal kamenný hrad správním centrem Prácheňského kraje, který ve 13. století zahrnoval přibližně dnešní Horažďovicko, Sušicko, Kašperskohorsko, Strakonicko a Vimpersko.
Pod tímto názvem pořádá horažďovické muzeum od roku 2015 cyklotoulky po méně či více známých místech spojených s hornictvím v jihozápadních Čechách.
Impozantní budova v novorenesančním slohu, už před lety byla vyhlášena kulturní památkou.
Komušín je malá vesnice 7 km na severovýchod od Horažďovic. První zmínka o obci Komušín je z roku 1379. Další informace naleznete na stránkách komusin.cz
V Horažďovicích byly v meziválečném období zkonstruovány hned dva, na sobě nezávislé typy motocyklů.
Masné krámy, Zámek, Husův sbor, Kaple sv. Anny, Červená brána, Klášterní kostel Panny Marie, Kostel sv. Petra a Pavla, Radnice a morový sloup, Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele, Pivovar, Jihovýchodní brána, Branka (zvaná "Kocour"),
S kostelem sv. Klimenta na Práchni je spojena pověst o nenasytném panu Pútovi z Rýzmberka.
S naším putováním městem je nejlépe začít na náměstí, kde je z terasy za kostelem pěkný výhled na řeku Otavu i na nad ní se tyčící vrch se zříceninou hradu Prácheň

Současnost

V současné době jsou Horažďovice třetím největším městem okresu Klatovy. K městu jsou správně přidruženy obce Babín, Boubín, Komušín, Horažďovická Lhota, Svaté Pole, Třebomyslice a Veřechov.