Stejně jako v jiných královských městech, tak i v Kašperských Horách náležela soudní a trestní pravomoc purkmistru a radním. Určit trest za vážnější přečiny příslušelo Apelačnímu soudu v Praze.

Spravedlnost se v Kašperských Horách vykonávala na několika místech. Šibenice stávala na vrchu západně od města, který je dodnes nazýván Šibeniční (Galgenberg). U místní části Cikánka poblíž rozcestí u kapličky Dvanácti apoštolů bylo popraviště, kde byly odsouzeným stínány hlavy. Už od roku 1630 stával na náměstí pranýř, který byl teprve v 19. století přenesen za město a přeměněn v boží muka.

Ze 17. a 18. století se dochovalo několik zajímavých zápisů vyšetřování hrdelního soudu v Kašperských Horách a rozsudků vynesených Apelačním soudem v Praze. Tyto prameny, označené ve starém městském archivu heslem "Criminalia", jsou jistě pozoruhodným svědectvím své doby. Upozornil na ně již před sto lety kašperskohorský kronikář Engelbert Panni.

Nejstarší zápis pochází z roku 1649 a uvádí, že pro čin vraždy spáchaný na dvou vlastních dětech se odsuzuje Barbora, služebná Ondřeje Wachoudra, k zakopání zaživa. Pak měl být odsouzené vražen do srdce ostrý kůl. Její zaměstnavatel nebyl asi zcela bez viny, neboť jej soud nechal potrestat třemi týdny vězení o špatné stravě. V té době měl jednou, buď v neděli nebo ve svátek, stát před vchodem do kostela s hořící svící v rukou.

Pro násilný čin vraždy a řadu krádeží byl v roce 1660 souzen Ondřej Strobl, který při vyšetřování zároveň doznal, že měl tajné spolky s ďáblem. Dle rozsudku, který vynesl Apelační soud v Praze na základě vyšetřovací zprávy z Kašperských Hor, byl Strobl za své zločiny odsouzen k smrti lámáním kolem. Jeho tělo mělo pak být vpleteno do kola a veřejně vystaveno pro výstrahu. Rozsudek soud nakonec zmírnil. Odsouzenec Ondřej Strobl byl ušetřen hrozných muk, které by zakusil při lámání kolem. Zemřel rychlou smrtí pod mečem kata z Klatov.

V roce 1723 byla pro vraždu dítěte odsouzena ke stětí mečem Magdaléna Huberinová. Mrtvole nešťastné ženy byl pak vražen kůl do srdce.

V roce 1723 byly Cikánky Rosina Gattermassová a její dcera Trautl odsouzeny k uříznutí pravého ucha. Trautl byla ještě třikrát hnána kolem šibenice a mrskána pruty. Oběma Cikánkám soud nařídil navždy opustit dědičné země rakouské monarchie. Vypovězením byl také v roce 1739 potrestán Cikán Václav Sigmund, kterého mimoto kat ještě pálil ohněm na zádech.

Zajímavá jsou také soudní akta případu čeledína Jana Jiřího Marschaka z Vatětic, který byl obžalován pro spáchání smilstva se zvířaty (sodomie). Dle svědecké výpovědi hospodyně, u které pracoval a jak sám doznal, vybíjel své sexuální touhy na teleti. Devatenáctiletý Marschak byl podle tehdejšího práva odsouzen za svůj čin k trestu smrti upálením. Jeho žádost o milost byla zamítnuta, a tak tento nešťastník byl 30. dubna 1764 upálen. Vykonáním rozsudku kašperskohorští radní pověřili kata z Písku.

PhDr. Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy  

Reklama – Google

Reklama

Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Novákovice u Klatov. Samosběr jahod, prodej ovoce a zeleniny, okrasné a ovocné stromky a keře, realizace a údržba zahrad.
Penzion na břehu Roklanského potoka, v objektu kulturní památky - Bienertovy pily. Pro rodinnou i firemní rekreaci, turistika.

Reklama – Google