HEJNÁ A OKOLÍ : ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 Znak obce Hejná
Cesta: Titulní stránka > Základní údaje

Základní údaje Území je vymezeno administrativní hranicí správního území obecního úřadu Hejná, tj. katastrálním územím Hejná. Území leží v horním Pootaví, v Šumavském podhůří na východním okraji okresu Klatovy v Plzeňském kraji a při hranici s Českobudějovickým krajem - okresem Strakonice. Obec leží ve spádovém území historického města Horažďovice.

Rozloha území : 670 ha                         
Počet obyvatel v území : 158 ( k 13.11.2007 )
    
Počet č.p. : 101                               
Zalidněnost : 23 obyvatel na km2    
Okres : Klatovy                         
Kraj : Plzeňský                      

Pověřený úřad : Horažďovice
Pozemkový úřad : Klatovy
Celní úřad : Klatovy
Okresní soud : Klatovy
Katastrální úřad : Horažďovice
Finanční úřad : Horažďovice

Biogeografický region : Sušický

Obec Hejná má převážně obytnou funkci, trvale se však v ní zvyšuje i rekreační funkce. Území má charakter okrajového rozvojového území a je využíváno pro individuální rekreační pobyty, zejména chalupářské rekreace ( v současnosti cca 30 rekreačních objektů ).    

Plochy volné krajiny jsou převážně využívány pro lesnickou a zemědělskou prvovýrobu ( včetně živočišné velkovýroby ), na území obce dochází i k otevřené těžbě nerostných surovin - vápenců. Na území katastru obce pramení Hejenský potok, který protéká obcí a je přítokem historicky významné řeky Otavy.

Charakteristika území

Území obce Hejná má tvar mírně členité pahorkatiny, s pozvolnými svahy širokých dlouhých hřbetů a širším údolím Otavy. Morfologicky má většina území povahu zarovnaných plošin, kde oblé chlumy a kopce vystupují nad celkovou úroveň  pahorkatiny. Západní část území je mírně zvlněná až ploše rovinná, střední a východní část je členitější s mírnými svahy. Krajinnou dominantou území obce je Pučanka - 616,6 m n.m.. Nejnižším místem území je hladina Otavy na hranici území obce -cca 420m n.m.. Pahorkatinný reliéf území má převážně výšku kolem 450 -500 m n.m., zastavěná území jsou převážně ve výšce 455 - 490 m a generelně se mírně uklání směrem k severozápadu do údolí Otavy.

Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hejná
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ