Jedna z nejmladších osad Šumavy byla založena jako dřevařská osada roku 1816. Vesnice, v níž je (a vždy byla) naprostá většina budov na jedné straně cesty, a díky tomu se táhne několik kilometrů, je od roku 1995 vyhlášena Vesnickou památkovou rezervací.

Jde o jedinečně dochovaný a podstatněji stavebně ani architektonicky nenarušený „skanzen“ tyrolských roubených domů, tzv. volarského typu. Tento typ domů do oblasti Volarska přinesli již v 16. století přesídlenci z Tyrolska.

V roce 1882 byla v obci vybudována dvoutřídní škola. Budova školy doposud stojí a naleznete ji na opačné straně cesty co většinu ostatních domů, téměř naproti domu se zvoničkou. V těsné blízkosti byla v 90. letech 19. století vybudována kaple.

V době svého největšího rozkvětu, tedy na začátku minulého století, žilo v Dobré přes 600 obyvatel. V roce 1946 stálo v obci 78 domů s 580 obyvateli. Následovalo vysídlení většiny původních obyvatel a devastace 3/4 budov v obci.

Zdevastovaná kaple byla i přes nevolit komunistického režimu v 80. letech 20 století opravena. 

V současné době naprostá většina objektů slouží k rekreaci.

V dobré se narodila, vyrůstala a až do roku 1964 žila, Rosa Tahedl (10. srpna 1917 Dobrá – 14. června 2006 Runding) – učitelka na školách v Dobré a Prachaticích, šumavská spisovatelka a básnířka. Po roce 1948 lesní dělnice a po vystěhování do Německa opět učitelka v Rundingu u Chamu.  


Mapa
(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Reklama – Google