Krajina je otevřenou kronikou bez písmen, která do sebe vstřebává a zaznamenává vše živé a neživé, co se v ní v dějinách naší planety kdy odehrávalo. Ať už se jedná o jevy ryze přírodní či zapříčiněné lidmi.

Četba krajiny je četbou veškerých dějin člověka i přírody. Její členitost a podmínky, i když se tomu lidé snažili v minulosti vzepřít, vždy ovlivňovaly a ovlivňují činnost lidskou.

Neexistuje jediný artefakt, který by nebyl vytvořen s návazností na okolní přírodní podmínky, i přestože tento artefakt sloužil člověku k úpravě tváře krajiny tak, aby mu lépe vyhovovala. Jedná se o vzájemný vztah, kdy si člověk svojí snahou snaží dokázat, že okolní krajina mu je, a jeho technickým výdobytkům pro úpravu okolí, podřízena, aby vzápětí nesl tíhu svých následků pokusu o zkrocení přírody skrze nějaký nedostatek plynoucí z jeho předchozí činnosti.

Jedná se o vzájemný vztah a koloběh, ve kterém se člověk nachází již od pravěkých dob, kdy poprvé začal přetvářet krajinu k obrazu svému.

Asi nenajdeme v naší vlasti mnoho krajinných celků, vyjma dalších pohoří, kde by člověk ve svém každodenním životě zažíval tak velkou převahu přírody nad ním i s jeho výdobytky, a kde by byl tolikrát postaven před palčivou otázku, zda je skutečně on pánem světa, tak jako na Šumavě.

I přes určitou drsnost a zdánlivou nepřístupnost šumavské krajiny zde nacházíme pozůstatky činnosti člověka i s jeho příbytky již od pravěkých dob.

Přes zdejší kopce zde vedly důležité stezky, po kterých se dováželo zboží, které bylo pro pravěké osady v české kotlině nedostatkové, ale velmi nutné pro výrobu tehdejších nástrojů – z prapočátků se jednalo o kámen, vhodný pro výrobu štípané industrie, později přibyla měď, zlato, sůl, luxusní zboží ze středomořských oblastí jako bylo například oblíbené etruské víno a keramika.

Tyto pravěké stezky zůstaly používané i v mladších dobách, kdy se příběhy o životě pravěkých předků smrskly na pohádky o čarodějích a trpaslících. Sloužily dále pro dovoz nedostatkového a žádaného zboží, a to pašeráky. Pašeráctví na Šumavě zajišťovalo místním usedlíkům vychutnat si komodity, které jim dodávali vzpruhu, a činily život sladším.

Reklama – Google

Reklama

Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Šumavské, ručně broušené sklo z Lenory. Skleničky, dárky ze skla, svatební číše, maturitní skleničky,…
V klidné části rekreačního střediska. Ideální dovolená po celý rok, sjezdovky i koupání na dosah.

Reklama – Google