Boží kámen je zalesněný vrcholek 621 m n. m. dva kilometry severozápadně od Kraselova u Strakonic, na němž se nachází seskupení žulových balvanů. Proto je tento přírodní útvar známý také pod názvem „Boží kameny.“

Místo je označováno jako mystické údajně s nejsilnějším energetickým nábojem v Čechách.  Lidé je vyhledávají právě kvůli velmi silné pozitivní energii, která vychází zejména z balvanu ve tvaru lodi a prý dokáže i léčit. Mezi kameny se lze bez problémů volně pohybovat, mnozí si na ně i lehají, aby „nasáli“ co nejvíce energie. Ne na každého však působí, účinek pociťují údajně jen senzibilní lidé, kteří jsou schopni vyvěrající energii cítit. Ti ji popisují jako příjemnou a uklidňující.

Pokud psychotronické "schopnosti" nemáte, nevadí. Když se tady nesetkáte s lidmi (často se to nepodaří), je to výborné místo pro meditaci a budete určitě potěšeni krásnou přírodou šumavského předhůří.

Jak se k Božím kamenům dostat

Ve Strakonicích na mostě Jana Palacha odbočit (kolem hradu) na Kraselov (9 km). V Kraselově pak pokračovat na Tažovice (směrová tabule TAŽOVICE 3 km). Silnice 1,1 km stoupá (při dosažení vrcholu silnice se nalevo otevře pěkný rozhled na Šumavu), po 400 m poměrně příkrého klesání odbočit vpravo na polní cestu (po obou stranách červené plastové patníky).  Po vjezdu do lesa (cca 600 m od silnice) zaparkovat a podle dřevěného ukazatele „Boží kámen“ necelých 150 m vystoupit lesem po vyšlapané pěšině.

Nemotorizovaní návštěvníci mohou v pracovních dnech využít autobusovou linku Strakonice – Kraselov a dojít k Božím kamenům 2 km pěšky (viz popis z Kraselova autem).

Text a foto: František Janout, ŠumavaNet.CZ


Mapa

Reklama – Google