Na území České republiky, Německa a Rakouska se rozprostírá rozsáhlé zalesněné pohoří dříve nazývané „Böhmerwald“. Tento název po roce 1945 úplně vymizel z politické mapy a pohoří bylo rozděleno na dvě takřka „hermeticky“ uzavřené oblasti. Na české straně se pohoří nazývá „Šumava“, na území Německa Bavorský les/„Bayerischer Wald“. Opětovné sbližování obou oblastí lze datovat rokem 1989, kdy skončilo období tzv. „studené války.“

Dnešní Bavorský les se rozprostírá v nadmořské výšce mezi 300 – 1.456 m na území o rozloze cca. 5.000 km2. Zvedá se nad levým břehem Dunaje od Regensburgu a táhne se až k Pasovu. Více než 70 vrcholů dosahují nadmořské výšky 1000 m n.m.

Typickou a velkou oblast Bavorského lesa tvoří náhorní plošiny, slatě, močály, romantická údolí a horská jezera. Na svazích pohoří rostou horské smíšené lesy se zbytky pralesa. Ve vyšších polohách se táhnou rozsáhlé smrkové porosty.

Hlavní horský hřeben, podle kterého se vine česko-německá státní hranice, je tvořen těmito nejvyššími vrcholy: Ostrý/Grosse Osser (1293 m n.m.), Velký Javor/Grosser Arber (1456 m n.m.), Roklan/Rachel (1453 m n.m.), Luzný/Lusen (1370 m n.m.) a Bavorský Plechý/Plöckenstein (1363 m n.m.). V době ledové byly tyto vrcholky pokryty ledovcem; jako památka po ledovcích zbyly ledovcové kotle, ve kterých dnes najdeme malá horská jezera jako např. Roklanské jezero/ Rachelsee.

Samé jádro česko-bavorského pohoří je dnes po obou stranách hranice přírodní rezervací. V Německu se chráněná oblast nazývá Národní park Bavorský les/„Nationalpark Bayerischer Wald“ (zal. 1970, 24 250 ha ) a na české straně hranice jeho protějšek „Národní park Šumava“ (zal. r. 1991, 69.030 ha). Oba národní parky jsou pod patronátem UNESCO jako biosférická rezervace a spojuje je 25 km dlouhá hranice.

NÁRODNÍ PARK BAVORSKÝ LES / “Nationalpark Bayerischer Wald“

Národní park Bavorský les jakožto jediný lesní národní park střední Evropy byl vyhlášen v roce 1970 zemskou vládou Bavorska v oblasti masívu Roklan/Rachel (1453 m n.m.) a Luzný/Luzen ( 1373 m n.m.). V roce 1997 došlo k jeho rozšíření o oblast Falkensteinu (1315 m n.m.). Zaujímá 24 250 ha, přičemž podíl lesa činí cca. 98 %. Smyslem Národního parku Bavorský les je uchování a vědecké studium cenných hodnot živé a neživé přírody. Tato oblast je zcela vyloučena z hospodářského využívání a pohyb uvnitř parku je možný výhradně po vyznačených cestách.

Přístup:

Na území Národního parku Bavorský les existuje přes 300 km dobře značených turistických tras a cca. 200 km cyklistických stezek, které zpřístupňují vrcholy, horské potoky a také slatiny. Turistické stezky spojují oba národní parky na 3 místech – turistické hraniční přechody pro pěší Debrník/Ferdinandsthal, Gsenget a Bučina/Buchwald)

Podél turistických a cyklistických stezek jsou informační tabule, přístřešky, lavičky, místa k odpočinku a odpadkové koše.

Do výchozích míst na obvodu parku je možno pohodlně přijet autem. Kromě toho existuje celá řada parkovišť uvnitř parku, ze kterých lze dosáhnout zvolených cílů v poměrně krátkém čase. V zimním období je však většina značených turistických stezek uzavřena. Přesto lze doporučit návštěvu parku i v zimním období - díky husté síti dobře udržovaných lyžařských stop si milovníci běhu na lyžích přijdou na své. Velice lákavé je centrum běhu na lyžích v obci Zwieseler Waldhaus – středisko nabízí pečlivě upravované lyžařské stopy nejrůznějších délek a stupňů obtížnosti (lyžařské trasy od 1,5 km až po 15 km).

Značení turistických tras v Národním parku:

Jednotlivé trasy v Národním parku Bavorského lesa jsou značeny zvláštními symboly (např. zvířata, ptáci, rostliny). Naučené stezky jsou značeny jako „Lehrpfad“ a na informačních tabulích jsou uvedeny další zajímavosti vztahující se k tématu.

PŘÍRODNÍ PARK BAVORSKÝ LES / “Naturpark Bayerischer Wald“

V Německu existuje přes 90 přírodních parků, z nichž 16 leží právě v Bavorsku. Neznámější a nejstarší park je Přírodní park Bavorský les/“Naturpark Bayerischer Wald“ o rozloze 307,700 ha, který byl založen v roce 1967. Rozprostírá se na území mezi Dunají až k bavorsko-české hranici, kde sousedí s Národním parkem Šumava a chráněnou krajinnou oblastí Šumavy. Na východě hraničí s Národním parkem Bavorský les.

Přírodní park Bavorský les je registrované sdružení, jehož členy jsou 4 okresy (Straubing-Bogen, Deggendorf, Regen a Freyung-Grafenau) a k nim náležející obce. Kromě toho existuje ještě celá řada spolků a sdružení, jakož i soukromých osob, kteří jsou členy. Mezi hlavní cíle tohoto přírodního parku patří ochrana přírody a péče o krajinu, vytvoření rekreačních možností, styk s veřejností, vzdělávání a podpora regionálního rozvoje.

Rozdíl mezi Přírodním parkem a Národním parkem Bavorský les:

PŘÍRODNÍ park usiluje o zachování a regionální rozvoj krajiny, podporu harmonického využívání krajiny jako rekreační oblasti, podporu turistiky, styk s veřejností a vzdělávání, ochranu flory, fauny a ochranu přírodního biotopu.
Vymezení oblasti: rozsáhlá oblast od Dunaje až po hraniční pásmo s ČR. 
Správa Přírodního parku Bavorský les: sídlo ve Zwieselu

NÁRODNÍ park si klade za cíl ochranu dynamiky přírodních společenství; Motto zní: „ přírodu nechat přírodou“, žádné hospodářské využívání. Oblast slouží pouze k rekreaci, vzdělávání a výzkumu. Pohyb uvnitř parku jen po vyznačených stezkách.
Vymezení oblasti: zalesněný horský hřeben v okresech Regen a Freyung-Grafenau podél státní hranice s ČR (vrcholy Lusen, Rachel a Falkenstein).
Správa Národního parku Bavorský les: sídlo v Grafenau.

Reklama – Google

Reklama

Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Výroba dopravních značek, reklamních a orientačních tabulí. Zemědělská výroba a doprava.
Chalupa v idylické vesničce na úpatí Šumavy, ideální pro cykloturistiku, poznávání Šumavy a relaxaci.

Reklama – Google